Juhtimine ja personalitöö

Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks

Paljudes organisatsioonides on üsna tavapärane, et tunnustatud spetsialistist saab ühel päeval meeskonna juht. Uues rollis on vajalikud senisest erinevad teadmised ja oskused.

Koolitusel räägime, mis on juhi funktsioonid ja tuumkompetentsid tänapäevases organisatsioonis? Millised on juhile vajalikud hoiakud ja väärtused igapäevaste juhtimissitsuatsioonide lahendamisel? Kuidas juhtida tulemuslikult meeskonnatööd? Kuidas korrektselt anda ja delegeerida tööülesandeid?

Koolitusel saab teada, kuidas võimalikult valutult spetsialisti roll juhi rolli vastu vahetada ning millised on juhi peamised tegevused ja kompetentsid.

Koolitajad

Dmitri Volov

Dmitri Volov

Gerda Mihhailova

Gerda Mihhailova

Toimumisaeg

10. aprill 2018 10:00-17:00

11. aprill 2018 10:00-17:00

Toimumiskoht

Park Inn by Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

409 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

16 akadeemilist tundi auditoorset õpet

I koolituspäev 10. aprill 2018 (8 ak/h)

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv 

10.00–11.30 Millised on juhi funktsioonid ja tuumkompetentsid tänapäevases organisatsioonis?
Millised on tänapäeva edukad juhid?
Erinevad juhtimisstiilid
Juhi peamised edutegurid meie organisatsioonis
Juhi (liidri) võimu allikad – struktuuri, teadmiste, moraali ja karisma võim
Töötajate erinevad vajadused ning nendega arvestamise seos töötajate produktiivsusega
Millisel tasemel räägime juhtimisest ja millisel eestvedamisest?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Millised on juhile vajalikud hoiakud ja väärtused igapäevaste juhtimissitsuatsioonide lahendamisel?
Juht organisatsiooni väärtuste kandjana
Juhi töös esinevad dilemmad:
– meeskonna huvid vs organisatsiooni vajadused
– spetsialisti rollid vs juhi rollid
– head sõbrasuhted vs distsipliin ja tulemused
– probleemikesksus vs lahendusekesksus

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30  Kuidas korrektselt anda ja delegeerida tööülesandeid?
Peamised põhjused, miks juhid ei delegeeri piisavalt
Tööülesande andmise põhimõtted ja tüüpvead
Tööülesande andmise 6 sammu
Mida peab, võib ja mida ei või delegeerida?

15.30–15.45 Paus

Kuidas anda ja võtta vastu tagasisidet?
Tagasiside andmise ja vastuvõtmise olulisus
Tagasisidet soodustavad ja takistavad tegurid
Tagasiside andmise üldised põhimõtted – probleemi ja isiku eraldamine, konkreetsus, sagedus, ajalised piirangud, negatiivse tagasiside maht jm
Tagasiside andmise mudel – 3-astmeline kehtestav sõnum
Tagasiside vastuvõtmise mudel
Juhi hoiakud tagasiside vastuvõtmisel ja tüüpilised vead, mis takistavad olulise info saamist oma kaastöötajatelt

II koolituspäev 11. aprill 2018 (8 ak/h)

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Kuidas tulemuslikult juhtida meeskonnatööd?
Eduka meeskonna tunnused
Rollid meeskonnas
Meeskonna kui grupi arenguetapid

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Millised on juhi peamised juhtimisalased tegevused?
Organiseerimine
Planeerimine
Otsustamine
Kommunikatsioon

13.15-14.00 Lõuna

14.00–15.30 Milline on juhi roll töö korraldamisel meeskonnas?
Stressiga toimetulek
Juht kui konfliktide lahendaja
Virtuaal- ja kaugtöö rakendamine ning virtuaalmeeskonna juhtimine

15.30–15.45 Paus

15.45–17.00 Koolitusel osalejate eneseanalüüs ja isikliku arenguplaani koostamine juhi kompetentside arendamiseks

EESMÄRK

Mõista spetsialisti ja inimeste juhi rollide erinevusi ning saavutada valmisolek saada hakkama sellest tulenevate väljakutsetega, omandada teadmised inimeste juhile vajalikest baaskompetentsidest ja arendada meeskonna juhtimise oskusi.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab erinevaid juhi funktsioone nii protsesside kui ka inimeste juhtimisel;
• mõistab, kuidas ja miks on muutunud juhtimisstiilid viimaste aastakümnete jooksul;
• teab, milles seisneb juhtimise ja eestvedamise erinevus ning kuidas on eestvedamise erinevad komponendid seotud suurema töötajate motivatsiooni ja tootlikkusega;
• teab iseenda juhtimisstiili eelistust ning teab erinevate juhtimisstiilide potentsiaalset mõju töötajate rahulolule;
• oskab analüüsida iseenda ajakasutust ning näha selle seoseid tulemuslikkusega;
• teadvustab liidri hoiakute ja väärtuste mõju organisatsioonikultuurile ja üksuse töömeeleolule;
• oskab anda korrektselt tööülesandeid;
• teab meeskonnatöö kasutamise eeliseid ja väljakutseid ning põhimõtteid;
• tunneb ära ning oskab hinnata erinevate meeskonnaliikmete rollide ning suhtlemisstiilide mõju grupi tulemuslikkusele;
• teab stressi tekkemehhanisme töökeskkonnas ning peamisi stressijuhtimise tehnikaid;
• teab konfliktide tekkimise tüüpsituatsioone ning põhjuseid organisatsioonis ja peamisi konfliktijuhtimise põhimõtteid;
• oskab koostada endale kui juhile isikliku arenguplaani.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Spetsialistid, kes on lähiajal saanud või saamas juhiks ja juhid, kes soovivad oma juhtimisalaseid oskuseid täiendada.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

Interaktiivne loeng, arutelud, grupitööd, rollimäng, situatsiooni analüüs

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 5. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

Registreerimine

Registreerimine

Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks

10. aprill 201810:00-17:00

11. aprill 201810:00-17:00

409 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Praktiline juhtimiskoolitus: spetsialistist inimeste juhiks
Osalejaid
Maksumus 409 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 5. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.