Praktiline juhtimiskoolitus: Spetsialistist inimeste juhiks

Paljudes organisatsioonides on üsna tavapärane, et tunnustatud spetsialistist saab ühel päeval meeskonna juht. Uues rollis on vajalikud senisest erinevad teadmised ja oskused.

Koolitusel räägime, mis on juhi funktsioonid ja tuumkompetentsid tänapäevases organisatsioonis? Millised on juhile vajalikud hoiakud ja väärtused igapäevaste juhtimissitsuatsioonide lahendamisel? Kuidas juhtida tulemuslikult meeskonnatööd? Kuidas korrektselt anda ja delegeerida tööülesandeid?

Koolitusel saab teada, kuidas võimalikult valutult spetsialisti roll juhi rolli vastu vahetada ning millised on juhi peamised tegevused ja kompetentsid.

Toimumisaeg

7. november 2017

I koolituspäev 7. november 2017 (8 ak/h)

Koolitaja Dmitri Volov on konsultant-koolitaja ning DVSP Consulting asutaja 2005. aastal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1996. aastal raha ja panganduse ning turunduse erialadel. Dmitri on töötanud erinevates pankades peamiselt korporatiivpanganduse valdkondades. Lisaks finantssektorile on töötanud ka erinevates tööstusettevõtetes müügi- ja turundusdirektori ning  ärijuhi ametikohtadel. Omab erinevaid rahvusvahelisi koolitaja sertifikaate – DiSC konsultandi sertifikaat (väljastaja Inscape Publishing), Persona konsultandi sertifikaat (väljastaja Persona Global). Antud sertifikaadid võimaldavad kasutada nii koolitustel kui ka konsultatsioonitegevuses  rahvusvahelisi arendusinstrumente (käitumisprofiilid, kompetentsianalüüsid ja organisatsiooniuuringud). Alates 2012. aastast on Dmitri Volov koos Invictaga alustanud koostööd ka maailma 20 parima koolitusfirma hulka arvatud Inglismaa koolituskontserni Hemsley Fraser’iga.

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Millised on juhi funktsioonid ja tuumkompetentsid tänapäevases organisatsioonis?
Millised on tänapäeva edukad juhid?
Erinevad juhtimisstiilid
Juhi peamised edutegurid meie organisatsioonis
Juhi (liidri) võimu allikad – struktuuri, teadmiste, moraali ja karisma võim
Töötajate erinevad vajadused ning nendega arvestamise seos töötajate produktiivsusega
Millisel tasemel räägime juhtimisest ja millisel eestvedamisest?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Millised on juhile vajalikud hoiakud ja väärtused igapäevaste juhtimissitsuatsioonide lahendamisel?
Juht organisatsiooni väärtuste kandjana
Juhi töös esinevad dilemmad:
– meeskonna huvid vs organisatsiooni vajadused
– spetsialisti rollid vs juhi rollid
– head sõbrasuhted vs distsipliin ja tulemused
– probleemikesksus vs lahendusekesksus

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Kuidas korrektselt anda ja delegeerida tööülesandeid?
Peamised põhjused, miks juhid ei delegeeri piisavalt
Tööülesande andmise põhimõtted ja tüüpvead
Tööülesande andmise 6 sammu
Mida peab, võib ja mida ei või delegeerida?

15.30-15.45 Paus

15.45-17.00 Kuidas anda ja võtta vastu tagasisidet?
Tagasiside andmise ja vastuvõtmise olulisus
Tagasisidet soodustavad ja takistavad tegurid
Tagasiside andmise üldised põhimõtted – probleemi ja isiku eraldamine, konkreetsus, sagedus, ajalised piirangud, negatiivse tagasiside maht jm
Tagasiside andmise mudel – 3-astmeline kehtestav sõnum
Tagasiside vastuvõtmise mudel
Juhi hoiakud tagasiside vastuvõtmisel ja tüüpilised vead, mis takistavad olulise info saamist oma kaastöötajatelt

II koolituspäev 8. november 2017 (8 ak/h)

Koolitaja Gerda Mihhailova töötab TÜ Pärnu kolledžis juhtimise lektori ning „Teenuste disaini ja juhtimise“ magistrikava programmijuhina. Tema õppe- ja teadustöö keskendub personali juhtimise ja teenuste disaini temaatikale. Täiendkoolituste valdkondadeks on üld- ja personali juhtimine, strateegiline juhtimine ja teenuste disain. Teadustöös ning doktoritöö uuringus keskendub kaasagsetele juhtimisvõtetele ehk virtuaal- ja kaugtöö juhtimise spetsiifikale teenindusorganisatsioonides.

9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Kuidas tulemuslikult juhtida meeskonnatööd?
Eduka meeskonna tunnused
Rollid meeskonnas
Meeskonna kui grupi arenguetapid

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Millised on juhi peamised juhtimisalased tegevused?
Organiseerimine
Planeerimine
Otsustamine
Kommunikatsioon

13.15-14.00 Lõuna

14.00–15.30 Milline on juhi roll töö korraldamisel meeskonnas?
Stressiga toimetulek
Juht kui konfliktide lahendaja
Virtuaal- ja kaugtöö rakendamine ning virtuaalmeeskonna juhtimine

15.30–15.45 Paus

15.45–17.00 Koolitusel osalejate eneseanalüüs ja isikliku arenguplaani koostamine juhi kompetentside arendamiseks

Koolituse eesmärk: Mõista spetsialisti ja inimeste juhi rollide erinevusi ning saavutada valmisolek saada hakkama sellest tulenevate väljakutsetega, omandada teadmised inimeste juhile vajalikest baaskompetentsidest ja arendada meeskonna juhtimise oskusi.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• teab erinevaid juhi funktsioone nii protsesside kui ka inimeste juhtimisel;
• mõistab, kuidas ja miks on muutunud juhtimisstiilid viimaste aastakümnete jooksul;
• teab, milles seisneb juhtimise ja eestvedamise erinevus ning kuidas on eestvedamise erinevad komponendid seotud suurema töötajate motivatsiooni ja tootlikkusega;
• teab iseenda juhtimisstiili eelistust ning teab erinevate juhtimisstiilide potentsiaalset mõju töötajate rahulolule;
• oskab analüüsida iseenda ajakasutust ning näha selle seoseid tulemuslikkusega;
• teadvustab liidri hoiakute ja väärtuste mõju organisatsioonikultuurile ja üksuse töömeeleolule;
• oskab anda korrektselt tööülesandeid;
• teab meeskonnatöö kasutamise eeliseid ja väljakutseid ning põhimõtteid;
• tunneb ära ning oskab hinnata erinevate meeskonnaliikmete rollide ning suhtlemisstiilide mõju grupi tulemuslikkusele;
• teab stressi tekkemehhanisme töökeskkonnas ning peamisi stressijuhtimise tehnikaid;
• teab konfliktide tekkimise tüüpsituatsioone ning põhjuseid organisatsioonis ja peamisi konfliktijuhtimise põhimõtteid;
• oskab koostada endale kui juhile isikliku arenguplaani.

Sihtgrupp: Spetsialistid, kes on lähiajal saanud või saamas juhiks ja juhid, kes soovivad oma juhtimisalaseid oskuseid täiendada.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Meetodid: interaktiivne loeng, arutelud, grupitööd, rollimäng, situatsiooni analüüs

Toimumisaeg: 7.–8. november 2017 kell 10.00–17.00

Koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Kreutzwald Hotel Tallinn seminariruum (Endla 23, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, lõunasööki, koolitusmaterjale, tunnistust

Täiendav info: Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 2. novembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:
Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post liisi.mannistu@excellence.ee
Telefon +372 648 7000
GSM +372 58 417 448
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Praktiline juhtimiskoolitus: Spetsialistist inimeste juhiks

7. november 2017


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Praktiline juhtimiskoolitus: Spetsialistist inimeste juhiks
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.