Põhivara arvestus raamatupidamises

Koolitusel saab ülevaate erinevate põhivara liikide arvele võtmisest ja edaspidisest kajastamisest ning vara väärtuse testi olemusest Eesti hea raamatupidamistava ja täismahus IFRSi rakendamisel.  Juhendid ja standardid loovad raamistiku, kuid põhivara arvestus on olulisel määral ettevõtte spetsiifiline sõltudes juhatuse hinnangutest ja meetodite/arvestuspõhimõtete valikust.  Näidete abil tutvustatakse erinevaid meetodeid ja käsitlusi edasisel kajastamisel – õiglane väärtus, amortiseeritud maksumus, amortisatsiooni meetodid, korrigeeritud maksumus, efektiivse intressimäära meetod, kapitaliosaluse meetod ja tulevaste perioodide rahavoogude nüüdisväärtuse meetod ning nende rakendamise mõju bilansimahule ja kasumile.

Toimumisaeg

14. detsember 2017

​Koolitaja Rita Ilisson  on New Yorgis sündinud õppejõud, konsultant, analüütik ja autor, kes on töötanud USA-s, Kanadas, Rootsis, Norras, Poolas, Balti riikides, Albaanias, jne. Käesoleval ajal teostab ta majandusarvestuse ja rahandusalaseid konsultatsioone ning viib läbi majandus- ja rahandusteemalisi täiendõppe programme. Aastatel 1993–2001 oli ta EV Raamatupidamise Toimkonna esimees ja 2001–2005 Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) Standardite Nõuandva Kogu (Standards Advisory Council) liige.
 9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Pikaajalised finantsinvesteeringud
Õiglane väärtus, korrigeeritud soetusmaksumus või kapitaliosaluse meetod
Võlakirja sisemine intressimäär ja korrigeeritud soetusmaksumus
Tütarettevõtte kajastamine kapitaliosaluse meetodil

Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringu loomus
Õiglane väärtus või amortiseeritud maksumus

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Materiaalne põhivarara
Kasulik eluiga ja olulisuse piirmäära muutus
Komponentideks liigitamine
Eraldise vara komponent
Amortisatsioonimeetodi valik
Laenukulutuste kapitaliseerimine

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Materiaalne põhivara
Parendused, asendused, olulised ümbervaatlused ja remont
Ümberhindlusest
Kapitali- või kasutusrent ja sisu ülimlikkuse printsiip
IFRS 16 (2019) Rendid

Immateriaalne vara
Immateriaalse vara arvele võtmine
Uurimis- ja arenguväljaminekud
Amortisatsioonimeetodi valik

Vara väärtuse test
Vara väärtuse testi tagamaad
Kaetav väärtus
Kasutusväärtus – tulevaste perioodide rahavoogude nüüdisväärtus
Diskontomäära valik

Koolituse eesmärk: Omandada teadmised põhivarade olemusest, arvelevõtmisest, edasisest kajastamisest ja rakendavatest arvestusmeetodist ja –põhimõtetest.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• hoomab juhatuse hinnangute ja arvestusmeetodite ning -põhimõtete mõju bilansimahule ja kasumile;
• tunneb erinevate arvestumeetodite ja -põhimõtete sisendeid ja arvestusaluseid;
• oskab rakendada erinevaid amortisatsioonimeetodeid;
• suudab orienteeruda arvestusmeetodite ja -põhimõtete valikul.

Sihtgrupp: raamatupidajad, finantsjuhid, juhatuse liikmed

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Meetodid:  interaktiivne loeng, arutelu, analüüs

Toimumisaeg: 14. detsember 2017 kell 10.00–15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Kreutzwald Hotel Tallinn seminariruum (Endla 23, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale, tõendit

Täiendav info: Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 11. detsembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:
Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitus- ja arendusjuht
E-post annika.allikas@excellence.ee
Telefon +372 648 7000
GSM +372 52 30 718
www.excellence.ee
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Põhivara arvestus raamatupidamises

14. detsember 2017


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Põhivara arvestus raamatupidamises
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.