Põhivara arvestus raamatupidamises

Koolitusel saab ülevaate sellest, millal alustada ja lõpetada amortisatsiooni arvestusega, milline amortisatsioonimeetod valida ja millal on vajalik vara väärtuse test. Osalejad saavad teada, kuidas arvutada sisemist intressimäära ning kuidas leida õiglast väärtust.

Toimumisaeg

18. november 2014

Koolitaja Reidi Strandberg omab 10 aastast koolitajakogemust ja on samuti panustanud raamatupidamisvaldkonna konverentsi programmide arengusse. Ta on 15 aastat töötanud  Rödl & Partneris finantsteenuste alal. 2010-st aastast on iseseisva ettevõtjana finantsteenuseid osutanud.

Koolituse teemad: 

10.00-11.30 Finantsvarad , mida ei realiseerita lähema 12 kuu jooksul
Õiglane väärtus või korrigeeritud soetusmaksumus
Kuidas leida sisemine intressimäär ja milleks seda vaja on

Kinnisvarainvesteeringud
Praktilisi näiteid mille poolest erineb kinnisvarainvesteering materiaalsest põhivarast
Millisel meetodil kinnisvarainvesteeringut kajastada ning selle mõju kasumiaruandele

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.30 Materiaalne põhivara
Järelmaksuga või laenuga soetamine
Kuidas valida amortisatsioonimeetodit
Ümberhindlusega seotud probleemidest
Vara väärtuse test
Kapitali- või kasutusrent

Immateriaalne vara
Immateriaalse vara arvelevõtmise kriteeriumid
Uurimis- ja arenguväljaminekud
Põhivara eemaldamine bilansist

Koolituse eesmärk: Anda ülevaade ja luua selgust põhivarade olemusest, arvestamisest, probleemküsimustest.

Sihtrühm: Raamatupidajad, finantsjuhid

Meetodid:  Interaktiivne loeng, arutelu, analüüs

Toimumisaeg:  18. november 2014 kell 10.00-13.30 (4 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: Koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:
Annika Allikas
koolitus- ja arendusjuht
E-post: annika.allikas@excellence.ee
Tel + 372 648 7000
GSM: +372 523 0718
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Põhivara arvestus raamatupidamises

18. november 2014

€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Põhivara arvestus raamatupidamises
Osalejaid
Maksumus € + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga