Põhivara arvestus raamatupidamises

Toimumisaeg

11. juuni 2013

Koolitaja Reidi Strandberg omab 10 aastast koolitajakogemust ja on samuti panustanud raamatupidamisvaldkonna konverentsi programmide arengusse. Ta on 15 aastat töötanud  Rödl & Partneris finantsteenuste alal. 2010-st aastast on iseseisva ettevõtjana finantsteenuseid osutanud.

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Finantsvarad , mida ei realiseerita lähema 12 kuu jooksul

  • Õiglane väärtus või korrigeeritud soetusmaksumus
  • Kuidas leida sisemine intressimäär ja milleks seda vaja on

Kinnisvarainvesteeringud

  • Praktilisi näiteid mille poolest erineb kinnisvarainvesteering materiaalsest põhivarast
  • Millisel meetodil kinnisvarainvesteeringut kajastada ning selle mõju kasumiaruandele

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Materiaalne põhivara

  • Järelmaksuga või laenuga soetamine
  • Kuidas valida amortisatsioonimeetodit
  • Ümberhindlusega seotud probleemidest
  • Vara väärtuse test

Immateriaalne vara

  • Uuendused Toimkonna juhendites seoses immateriaalse varaga
  • Immateriaalse vara arvelevõtmise kriteeriumid

Koolituse eesmärk: Anda ülevaade ja luua selgust põhivarade olemusest, arvestamisest, probleemküsimustest.

Sihtrühm: raamatupidajad, finantsjuhid

Meetodid:  Interaktiivne loeng, arutelu, analüüs

Toimumisaeg:  11. juuni 2013 kell 10.00-13.30 (4 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: Koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank a/a 221051628618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Kätlin Kekk
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusspetsialist
e-post katlin.kekk@excellence.ee
tel + 372 648 7000
gsm +372 53 484 792
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Põhivara arvestus raamatupidamises

11. juuni 2013

€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Põhivara arvestus raamatupidamises
Osalejaid
Maksumus € + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga