Piiriülene tööõigus ja maksustamine

Tööjõu vaba liikumine on kasvav trend. Hiljutine uuring näitab, et 11% Eesti leibkondades töötab keegi pereliikmetest välismaal. Samas on muutumas üha tavalisemaks, et ka Eesti ettevõtted värbavad tööle spetsialiste piiri tagant.
Koolitusel saab teada, millised on peamised tööõiguslikud küsimused seoses välistööjõu töötamisega Eestis ning millised on tööjõu piiriülese liikumisega seotud olulised aspektid maksustamises.

Toimumisaeg

16. aprill 2014

Koolitaja Ramil Pärdi asus Advokaadibüroos Tamme & Otsmann tööle 2008. aastal. Eelnevalt on Ramil töötanud Skype Eesti esinduse õigusnõustajana, rahvusvahelise krediidihaldusteenuseid osutava kontserni Creditreform Eesti esinduses ning Eesti Panga õigusosakonnas. Ramil on õppinud õigusteadust Tartu Ülikoolis aastail 1992-1997 ning 2004-2009. Õigusteaduste magistrikraadi omandas Ramil Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 2009. aastal.

Koolitaja Aule Kindsigo on omandanud kõrghariduse Tartu Ülikoolis rahanduse ja krediidi erialal. Tegelenud pikka aega maksustamise küsimustega Maksu- ja Tolliametis maksude osakonna juhatajana. On Estonian Business Schoolis maksustamise lektor. Üks pädevamaid maksueksperte Eestis.

9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Elamisloa liigid ja nende taotlemine
Ramil Pärdi,
 Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets advokaat

Hiljutised muudatused välismaalaste seaduses
Kes ja kas võib Eestis töötada?
– Kolmandate riikide kodanikud
– EL kodanikud
Erinevad elamisloa liigid
Mida ja kuidas teha, et aega säästa
Erinevad elamisloa taotluse menetluse etapid
Enamlevinud probleemid elamisloa taotlemisel

Töölepingu sõlmimine välismaalasega
Millele tähelepanu pöörata
Millal sõlmida leping
Milline õigus kohaldub

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-12.30 Tööandja ja töötaja kohustused

Millised kohustused on tööandjal?
Millised kohustused on välismaalasel?

12.30-13.15 Maksulepingud. Residentsus.
Aule Kindsigo,
 Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant

Topeltmaksustamise vältimine ja residentsus
Maksulepingud
Residendi ja mitteresidendi maksustamise erisused

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Välistööjõu maksustamise põhimõtted

Tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine välismaal töötades
Tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine töötamisel lähetuses
Mitteresidendi töötasu maksustamine Eestis
Renditöötaja maksustamise erisused
Välistulude Eestis deklareerimine

Koolituse eesmärk: anda põhjalik ülevaade piiriülese töötamise ja välistööjõuga seotud tööõiguslikest ja maksustamise küsimustest ning enamlevinud keerulistest olukordadest

Sihtgrupp: raamatupidajad, personalijuhid, juhid, töövahendusbürood

Meetodid:  loeng ja arutelud

Toimumisaeg:  16. aprill 2014 kell 10.00-15.30 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Lisainformatsioon:

Kaire Takjas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post: kaire.takjas@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: +372 50 846 73
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Piiriülene tööõigus ja maksustamine

16. aprill 2014

€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Piiriülene tööõigus ja maksustamine
Osalejaid
Maksumus € + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga