Raamatupidamine

Omahinna arvestamine

Ettevõtte põhiline eesmärk on kasumi teenimine ja lisanduvate rahavoogude genereerimine ning seeläbi omaniku osaluse väärtuse suurendamine. Kasum on tulude ja kulude vahe. Kasumimarginaalide tõus avaldab positiivset mõju ärikasumile ja äritegevuse rahavoogudele. Tulud sõltuvad olulises osas nõudlusest ja konkurentsist, st teguritest, mille üle ettevõttel puudub kontroll. Kulud on aga ettevõtte poolt kontrollitavad. Asjakohase kuluarvestussüsteemi olemasolu määravad ettevõtte tulevikuperspektiivid, on aluseks toodete/teenuste omahinna arvestamisel ja konkurentsivõimelise müügihinna kujundamisel.

Koolitaja

Rita Ilisson

Rita Ilisson

Rita Ilisson  on New Yorgis sündinud...

Toimumisaeg

6. juuni 2018 10:00-16:15

Toimumiskoht

Park Inn By Radisson Central Tallinn, Narva maantee 7c, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

209 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

7 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Omahinna osatähtsus ettevõtte tasuvuse ja lisaväärtuse loomisel
Marginaalid, tasuvus ja rahavood
Kulu omadused – muutuv/püsiv, otsene/kaudne, jne
Kuluarvestuse maatriks – kululiik, kulukoht, tegevus, kulukandja

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuluarvestuse põhimõtted ja nende rakendamine
Äritegevuse võimendus
Osakuluarvestus – Kulu-Maht-Kasum mudelid. Näide.
Täiskuluarvestus. Näide.
Meetodite võrdlus

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Omahinna kalkuleerimise meetodid ja nende rakendamine
Otsene, põhitegevuse ja täisomahind
Traditsiooniline kuluarvestus ja omahind. Näide.
Tegevuspõhine (Activity Based Costing, ABC) kuluarvestus ja omahind. Näide.
Meetodite võrdlus

15.30–16.15 Kuluarvestuse võimalikud meetodid
Müügimaht, müügihind, omahind, tasuvus ja rahavood. Näide.
Integreeritud ABC/EVA mudel. Näide.

EESMÄRK

Omandada teadmisi omahinna arvestamisest läbi kuluarvestussüsteemi tundma õppimise ning praktilise tegevuse. Koolituse käigus käsitletakse olulisi kuludega seotud võtmeküsimusi ja lahendatakse koos praktilisi juhtumeid omahinna arvestamise osas.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• on omandanud teadmisi kuluarvestuse teoreetilistest alustest;
• oskab rakendada kulu-maht-kasumi osakuluarvestuse mudelit;
• mõistab erinevate omahinna mudelite raamistikku, sisendeid ja väljundeid;
• suudab seostada muutusi kulude struktuuris äritegevuse tasuvuse ja rahavoogudega.

Õppekava rühm: majandusarvestus ja maksundus

SIHTGRUPP

raamatupidajad, ettevõtte juhid, analüütikud, kuluarvestajad, kategooriajuhid

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

loeng, arutelud, praktiliste ülesannete lahendamine, tulemuste analüüsimine

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 1. juuniks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Kadri Liimal

Kadri Liimal

kadri.liimal@excellence.ee

+372 648 7000

+372 523 6146

Registreerimine

Registreerimine

Omahinna arvestamine

6. juuni 201810:00-16:15

209 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Omahinna arvestamine
Osalejaid
Maksumus 209 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 1. juuniks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.