Müük ja teenindus

Müügitegevuse tulemuslik juhtimine: mõõtmine, monitoorimine, hindamine ja tagasisidestamine

Müügitegevuse juhtimine on oma olemuselt süsteemne protsess. Selleks et saavutada müügitegevuses tulemusi on oluline omandada vajalikud kompetentsid ning teadvustada erinevaid müügitegevuse juhtimise etappe – mõõtmine, monitoorimine, hindamine ja tagasisidestamine.

Koolitusel omandatakse teadmised ja oskused müügitegevuse tulemuslikumaks juhtimiseks, mille tulemusel saavutatakse paremad tulemused nii müügi- kui ka kvaliteedijuhtimises.

Koolitaja

Privaatpostitus: Kaire Takjas

Privaatpostitus: Kaire Takjas

Kaire Takjas on omandanud Tallinna Ülikoolis...

Toimumisaeg

9. oktoober 2018 10:00-15:30

Toimumiskoht

Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

209 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Millised on müügijuhi „hoovad“ meeskonna tulemuslikkuse tõstmisel?
John Adairi juhtimismudel
Mõõtmine – mida ja kuidas mõõta?
Millised on efektiivse töötamise prognoosivad mõõdikud?
Produktiivne tööaeg ja ajakasutus
Prognoosivad mõõdikud müügitulemuste saavutamiseks
Müügijuhi võimalused töötaja efektiivsuse jälgimisel ja parendamisel

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Kuidas müügitulemusi eesmärgistada ja jälgida?
Eesmärkide seadmine müügitöös
Tegevuste ja klientide prioritiseerimine
Müügitulemuste jälgimine ja tagasisidestamine
Kuidas müügioskusi ja teeninduskvaliteeti monitoorida ning hinnata organisatsiooni väliselt?
Kliendirahulolu uuringud
Mystery shopping
Fookusgurpi intervjuu

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Kuidas müügioskusi ja teeninduskvaliteeti monitoorida ning hinnata organisatsiooni siseselt?
Teenindusstandard kui hindamise alusdokument
Kvaliteedimudel (kõnede, e-mailide hindamiseks)
Töövarjutamine
Kõneskriptide kasutamine
Töötoad ja koolitused
Kõnede/kliendikohtumiste analüüs ja tagasisidestmine

EESMÄRK

Omandada teadmisi ja arendada praktilisi oskusi müügimeeskonna müügitegevuse tulemuste mõõtmiseks, monitoorimiseks, hindamiseks ja tagasisidestamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• omab müügitegevuse tulemuslikuks juhtimiseks vajalikke komepentse nii müügitulemuste- kui ka kvaliteedi juhtimise osas;
• mõistab prognoosivate mõõdikute vajalikkust ning oskab leida oma organisatsioonile sobivad mõõdikud;
• mõistab, milline on efektiivne tegutsemisviis müügivaldkonnas ja oskab seda juhina monitoorida;
• oskab seada eesmärke ning jälgida nende saavutamist;
• oskab leida ja luua organisatsiooni sisesed ja välised meetodid teenindus- ja müügikvaliteedi hindamiseks;
• oskab anda tagasisidet töötajatele müügitulemuste ja –kvaliteedi kohta.

Õppekava rühm: teenindus

SIHTGRUPP

müügi-ja teenindusvaldkonna juhid: grupijuhid, osakonna juhid, arendusjuhid, kvaliteedijuhid

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, arutelud, paaris- ja grupitööd, praktilised harjutused

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 4. oktoobriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Registreerimine

Registreerimine

Müügitegevuse tulemuslik juhtimine: mõõtmine, monitoorimine, hindamine ja tagasisidestamine

9. oktoober 201810:00-15:30

209 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Müügitegevuse tulemuslik juhtimine: mõõtmine, monitoorimine, hindamine ja tagasisidestamine
Osalejaid
Maksumus 209 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 4. oktoobriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.