Majandusaastaaruande koostamine ja esitamine

Koolitusel vaadatakse üle aastaaruande koostamise etapid ning käsitletakse erinevaid aspektidele, mida aruande koostamisel kindlasti on vaja silmas pidada. Samuti pööratakse tähelepanu enamesinevatele vigadele aruannete koostamisel ja portaali sisestamisel ning sellele, kuidas reageerida veateadetele portaalis ning parandada eelmiste perioodide vigu.

Alates 01.01.2013 algavatele majandusaastatele tuleb rakendada uusi Raamatupidamise toimkonna juhendeid. Koolitusel leiab vastuse, missugune on RTJ 2013 mõju erinevatele bilansi ja kasumiaruande kirjetele.

Toimumisaeg

10. detsember 2013

Koolitaja Reidi Strandberg omab 10 aastast koolitajakogemust ja on samuti panustanud raamatupidamisvaldkonna konverentsi programmide arengusse. Ta on 15 aastat töötanud  Rödl & Partneris finantsteenuste alal. 2010-st aastast on iseseisva ettevõtjana finantsteenuseid osutanud.

9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Varad
•         Mis on äriühingu varad ja ning milliseid arvestuspõhimõtteid
nende kajastamisel rakendada.
•         Varade jagamine lühi- ja pikaajalisteks.
•         Korrigeeritud soetusmaksumus ja õiglane väärtus
•         Varade ja kohustuste saldeerimine
•         Nõuete kajastamine, milleks on vaja saldokinnitusi
•         Varude arvestus, inventuuridega seotud probleemid
•         Materiaalne ja immateriaalne põhivara

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Kohustused ja omakapital
•         Lühi- ja pikaajalised laenud, sisemine intressimäär
•         Võlad tarnijatele, töövõtjatele ja maksuvõlad. Periodiseerimine.
•         Millal ja milleks on vaja moodustada eraldisi
•         Uued tuuled sihtfinantseerimise kajastamisel
•         Omakapital ja reservid
•         Erisused sissemakseta äriühingute omakapitali kajastamisel

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne
•         Kasumiaruande skeem 1 ja skeem 2, kumba valida
•         Müügitulu kajastamine
•         Kulude liigitamine kasumiaruandes
•         Tulumaks
•         Üldised põhimõtted rahavoogude aruande koostamisel
•         Näited rahavoogude aruande kohta

Koolituse eesmärk: Tuletada meelde, mis on oluline aastaaruande koostamisel ning mis on uut seoses RTJ 2013ga.

Sihtrühm: Raamatupidajad, finantsjuhid, juhatuse liikmed ja kõik teised, kes esitavad aastaaruannet

Meetodid:  Loeng ja praktiliste näidete analüüs

Toimumisaeg:  10. detsember 2013 kell 10.00-15.30 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: Koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank a/a 221051628618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitus- ja arendusjuht
E-post: annika.allikas@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
Gsm: + 372 52 30 718
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Majandusaastaaruande koostamine ja esitamine

10. detsember 2013


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Majandusaastaaruande koostamine ja esitamine
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.