Majandusaastaaruande koostamine ja esitamine

Majandusaasta aruanne on kokkuvõte ettevõtte ühe majandusaasta tegemistest ja tulemustest ning selle koostamine nõuab jõupingutusi mitte üksnes raamatupidajalt.
Selleks et aastaaruanne kajastaks õiglaselt ettevõtte finantsseisundit aasta lõpus ning aruandeaasta finantstulemust, on vajalik läbi viia kõikide ettevõtte varade ja kohustuste inventuur.
Kes peaks inventuure läbi viima ning kuidas inventuure vormistada. Vaatame, mis meetodil tuleb erinevaid bilansikirjeid hinnata ning millised on 2013. aastal jõustunud RTJ-ide mõjud.
Lahendame koos praktilisi ülesandeid ja võtame eraldi luubi alla enamlevinud vead aastaaruannetes ja lisades. Käsitleme lähemalt sissemakseta osaühingu piiranguid ning kasumi arvelt sissemakse tegemist. Otsime põhjuseid, miks rahavoogude aruanne kokku ei lähe ning kuidas leida vigu.

Toimumisaeg

17. märts 2015

Koolitaja Reidi Strandberg omab kümneaastast koolitajakogemust ja on samuti panustanud raamatupidamisvaldkonna konverentsi programmide arengusse. Ta on 15 aastat töötanud  Rödl & Partneris finantsteenuste alal. 2010. aastast on iseseisva ettevõtjana finantsteenuseid osutanud.

9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Varad

Mis on äriühingu varad ja ning milliseid arvestuspõhimõtteid nende kajastamisel rakendada
Varade jagamine lühi- ja pikaajalisteks
Korrigeeritud soetusmaksumus ja õiglane väärtus
Varade ja kohustuste saldeerimine
Nõuete kajastamine, milleks on vaja saldokinnitusi
Varude arvestus, inventuuridega seotud probleemid
Kinnisvarainvesteeringud RTJ 2013 valguses
Materiaalne ja immateriaalne põhivara

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Kohustused ja omakapital

Lühi- ja pikaajalised laenud, sisemine intressimäär
Võlad tarnijatele, töövõtjatele ja maksuvõlad. Periodiseerimine.
Millal ja milleks on vaja moodustada eraldisi
Sihtfinantseerimise kajastamine peale 2013. a jõustunud muudatusi
Omakapital ja reservid
Piirangud sissemakseta omakapitali kajastamisel
Kasumi arvelt sissemakse tegemine. Maksuaspektid.
13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne

Kasumiaruande skeem 1 ja skeem 2, kumba valida
Müügitulu kajastamine
Kulude liigitamine kasumiaruandes
Tulumaks
Üldised põhimõtted rahavoogude aruande koostamisel
Näited rahavoogude aruande kohta

Koolituse eesmärk: Aidata kaasa aastaaruande kvaliteedi tõstmisele ning kiirendada aruande valmimise aega andes juhiseid ettevalmistustööde süsteemipäraseks korraldamiseks.

Sihtrühm: raamatupidajad, finantsjuhid, juhatuse liikmed ja kõik teised, kes esitavad aastaaruannet

Meetodid:  loeng ja praktiliste näidete analüüs

Toimumisaeg:  17. märts 2015 kell 10.00-15.30 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitus- ja arendusjuht
E-post: annika.allikas@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: + 372 52 30 718
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Majandusaastaaruande koostamine ja esitamine

17. märts 2015


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Majandusaastaaruande koostamine ja esitamine
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.