Kuidas vormistada ja sõnastada korrektselt ametikirju?

Koolitusel saab teada, kuidas koostada grammatiliselt õigeid ja arusaadavaid ametikirju. Õpime end ametikirjades korrektselt väljendama, mis tagab veenvuse ja usaldusväärsuse võimalikult paljudes adressaatides.

Toimumisaeg

6. märts 2013

Koolituse ajakava:

9.45-10.00 Registreerimine ja tervituskohv

10.00-11.30 Levinumad õigekirjavead kirjade koostamisel

• Ametikirjade peamised keeleprobleemid ülevaatlikult
• Suur ja väike algustäht: asutused-ettevõtted, ametinimetused

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Ametikirjade lausestus- ja sõnastusprobleemid

• Sagedased komavead
• Lausestusprobleemid ja kantseliidi vältimise võimalused

13.15-13.45 Lõuna

13.45-15.15 Ametikirjade vormistusprobleemid

• Kuupäevad-kellaajad
• Numbrid ja lühendid
• Nimede käänamine
• Pöördumised, info paigutamine

15.15-15.30 Arutelu, küsimused ja kokkuvõte

NB! Küsimused lektorile palume saata eelnevalt e-posti aadressil: annika.allikas@excellence.ee

Koolitaja Reili Argus on Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi eesti keele professor ja alates 2009. aastast instituudi direktor. Alates 2004. aastast on ta viinud läbi mitmeid eesti keele alaseid täienduskoolitusi, seda nii eraettevõtetes, näiteks Microsoft, Tele2, Tallinna Vesi, kui ka riigiasutuses,  näiteks ministeeriumites, Riigikantseleis, Õiguskantsleri büroos ja Euroopa Parlamendi tõlkeosakonnas. Ta on olnud SDI Media
Estonia keeletoimetaja ja Riikliku Eksami- ja
Kvalifikatsioonikeskuse riigikeele-eksamite läbiviija ja hindaja.
Reili Argus on Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige, Emakeele
Seltsi tegevliige ning Eesti Rakenduslingvistika Ühingu
asutajaliige. Alates 2009. aastast keeleajakirja Oma Keel
peatoimetaja.

Eesmärk: Pakkuda teoreetilist ja praktilist ettevalmistust ametikirjade korrektseks sõnastamiseks ja vormistamiseks.

Sihtgrupp: Spetsialistid, juhid, sekretärid, kes tegelevad igapäevaselt ametikirjade koostamisega.

Meetodid: Lühiloeng, arutelu, praktilised harjutused

Toimumisaeg: 6. märts 2013, kell 10.00-15.30 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn)

Maksumus sisaldab: Koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank a/a 221051628618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitus- ja arendusjuht
E-post: annika.allikas@excellence.ee
Tel: +372 648 7000
Gsm: +372 523 0718
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Kuidas vormistada ja sõnastada korrektselt ametikirju?

6. märts 2013

€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kuidas vormistada ja sõnastada korrektselt ametikirju?
Osalejaid
Maksumus € + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga