Kuidas töösuhet korrektselt alustada ja lõpetada?

Personalijuht puutub kokku igapäevaselt oma töös erinevate juhtumitega, kus on oluline teada tööseadusandlust ning vastavalt olukorrale nende järgi ka tööd planeerida. Töösuhet reguleerib vastav tööleping  oma  õiguste ja kohustustega ning piirangute ja võimalustega. Selleks et käituda töösuhtes korrektselt ja eetiliselt on oluline teada, millised õigused on töötajal ning tööandjal vastava lepingu sõlmimisel ja lõpetamisel.

Koolitusel saab ülevaate erinevate töölepingu vormide sõlmimisest ja nende lõpetamisest ning sellega kaasnevatest tegevustest, käsitlust leiavad ka aktuaalsed küsimused erinevatest kohtulahenditest.

Toimumisaeg

14. detsember 2016

Koolitaja Gaabriel Tavits on Tartu Ülikool Õigusteaduskonna  dotsent  ja  Õigusbüroo PACTA vandeadvokaat. On tegelenud tööõiguse problemaatikaga  enam kui 19 aastat, osalenud eksperdina nii siseriiklikes kui ka rahvusvahelistes töögruppides. Samuti on ta esinenud erialaste ettekannete ja koolituse läbiviimisega nii töösuhete kui ka sotsiaalõiguse valdkonnas. Tegelenud ka erinevate töö- ja sotsiaalõigusealaste uuringutega.

09.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Kuidas korrektselt sõlmida töölepingut?
Tööleping, käsundusleping, töövõtuleping – millal, mida kasutada ja eelistada?
Töökuulutuse tingimused ja lepingueelsed läbirääkimised
Mida küsida töölesoovijalt?
Kas ja kuidas saan kasutada infot sotsiaalmeediast (Twitter, Youtube, Facebook, Skype)?
Tööleping allkirjastatud, kuid töötaja ei tule tööle?
Tööleping sõlmitud, kuid soovin siiski teist töötajat?

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15  Kuidas täita töölepingut seadusele vastavalt?
Kuidas anda tööalaseid korraldusi?
Miks pean jälgima tööaja reegleid?
Summeeritud tööaja arvestamise kasutamine – mida siinkohal arvestada?
Töötasu ja tulemustasu maksmine – tööandja ühepoolsed reeglid ja nende mittejärgimise tagajärjed
Kohtulahendite analüüs

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Kuidas lõpetada töösuhet korrektselt?
Nõuded ülesütlemise teatisele
Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja algatusel
Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja algatusel
Koondamise etapid, võrdse kohtlemise põhimõtte tagamine koondamise korral
Hoiatuse koostamine ja selle olulisus töölepingu ülesütlemisel
Hüvitise maksmine töölepingu ülesütlemisel
Hüvitise nõue töölepingu ülesütlemise seaduslikkusse vaidlustamisel

Sihtrühm: Personalijuhid,- spetsialistid, juhid ja sekretärid, kes tegelevad personaliteemadega.

Meetodid: loeng, arutelud ja grupitöö

Koolituse eesmärk: Omandada teadmised erinevate töölepingu vormide korrektsest sõlmimisest ja lõpetamisest.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• oskab sõlmida korrektset seadusega kooskõlas olevat  töölepingut, mis on kasulik nii tööandjale kui ka töötajale;
• teab erinevaid töölepingu liike (tööleping, käsundusleping, töövõtuleping), oskab vastavalt olukorrale kasutada sobivat töölepingut;
• teab, kuidas toimida, kui töötaja ei tule oma tööülesannetega toime;
• teab, millal ja kuidas maksta tulemustasu ja töötasu;
• oskab lõpetada töösuhet korrektselt, mis oleks seadusega kooskõlas.

Toimumisaeg: 14. detsember 2016 kell 10.00–15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt Täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat,  koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 9. detsembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Madli Tõitoja
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
E-post: madli.toitoja@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: + 372 58 160 219
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Kuidas töösuhet korrektselt alustada ja lõpetada?

14. detsember 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kuidas töösuhet korrektselt alustada ja lõpetada?
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.