Kuidas toetada juhtide arengut?

Pidev juhi kompetentsi tõstmine ja arendamine on suureks eelduseks selleks, et luua organisatsioonile ja töötajatele suuremat väärtust. Oluline on seejuures juhi teadlik arengu ja kogemuste mõtestamine, mõistmine, tähenduste loomine ning tõlgendamine. Tihtilugu ollakse arvamusel, et karjääri areng on vaid ametiredelil liikumine ning kui soovitud juhipositsioonile on jõutud ja ametikohal oodatud tulemus saavutatud, siis sageli eeldatakse, et suurem arengutee on läbitud. Selle tulemina võidakse jätta teadlik eneseareng kõrvale.

Koolitusel saab teada, kuidas suunata ning toetada juhtide arengut ettevõtte eesmärke ja üldist töökultuuri silmas pidades. Kuidas välja selgitada juhi arenguvajadusi ning milliseid meetodeid kasutada juhtide arengu toetamiseks.

Toimumisaeg

4. august 2016

9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Kuidas hinnata juhtide koolitusvajadust?

Koolitaja Helina Kibar on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika erialal ning omandanud ka magistrikraadi (cum laude) samal erialal. Oma erialast karjääri Välisministeeriumi koolitusnõunikuna jätkas ministeeriumi koolitusbüroo direktorina ning hiljem juhtis personaliarenduse ja rahvusvahelise personalipoliitika bürood ning ministeeriumi infohaldust.  Oma erialaseid teadmisi ja praktilisi kogemusi annab Helina edasi Tallinna Ülikoolis õpetades nii bakalaureuse kui ka magistritasemel.

Millised   on võimalused  ja ohud  juhtide koolitusvajaduse hindamisel?
Milliseid meetodeid kasutada juhtide koolitusvajaduse hindamiseks?
Miks ja kuidas kasutada kompetentsimudeleid ja kompetentsipõhist hindamist juhtide arendamisel?
Mida arvestada kompetentsipõhise hindamise läbiviimisel?

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Kuidas juhtida juhi motivatsiooni enda arendamisel?

Koolitaja Elari Tamm on hariduselt teoloog, mis annab tema koolitustele filosoofilise varjundi. On müügiekspert, juhtimiskoolitaja ja ettevõtja, kes on koolitusturul tegutsenud kümme aastat.
11 aastat töötas ja juhtis ta Uus Maa Kinnisvaragrupis erinevaid ettevõtteid ja oli ettevõtte partner. Viimased 4 aastat on ennast täiendamas käinud Ameerika Ühendriikides, Florida osariigis World Leaders Groupi seminaridel. Peamisteks koolitusteemadeks on juhtimine, müük ja teenindus. Kirjutab juhtimisajakirjas Director kolumneid.

Kes on alfajuht ja mis on tema motiiv juhtimiseks?
Juhtimise paradigma?
Juhi arengu viis etappi, kuidas kasvada esimeselt astmelt viiendani?

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Juhiks kasvamise võlud ja valud

Koolitaja Lauri Tabur on ettevõtja ning juhtimiskonsultant. Aastal 2014 valisid PARE ja Pärnu  Juhtimiskonverentsid ta Eesti Parimaks Juhiks 2014. 2013 valiti tema juhitud Sisekaitseakadeemia Eesti Parimaks Tööandjaks. Oma hariduse on Lauri Tabur omandanud Sisekaitseakadeemias ja Tallinna Tehnikaülikoolis, kus viimases jätkab ta ka oma doktoriõpinguid tehnoloogia valitsemise valdkonnas.

Kuidas ühiskond ja organisatsioonid on läbi aegade dikteerinud juhi rolli?
Kas ja kuidas toetada juhti, kes on ise “kõige targem”?
Mida pakkuda juhile aastal 2020?

Koolituse eesmärk: Oskust märgata juhi rollist tulenevaid väljakutseid ja arenguvajadusi ning luua keskkond, meetodid ning tingimused, mis toetaksid õppimist ja arengut.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• oskab välja selgitada organisatsiooni eesmärkidest ja vajadustest tulenevalt juhikoolitus- ja arendustegevuse vajadust;
• oskab kasutada erinevaid meetodeid juhtide koolitusvajaduse hindamiseks;
• teab, kuidas suunata ja toetada juhi arengut.

Sihtgrupp: Tipp-, keskastme- ja esmatasandi juhid, personalijuhid, koolitus- ja arendusjuhid, juhtivad spetsialistid jt, kes vastutavad töötajate ja organisatsiooni arendamise eest.

Meetodid:  loeng, arutelu, praktilised ülesanded, rühmatöö

Toimumisaeg: 4. august 2016 kell 10.00-15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend.

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia seminariruum (Liivalaia 33, Tallinn)

 

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt  25. augustiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Madli Tõitoja
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post: madli.toitoja@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: + 372 58 160 219
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Kuidas toetada juhtide arengut?

4. august 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kuidas toetada juhtide arengut?
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.