Kuidas juhendada tööprotsesse tulemuslikult?

Muutuv ärikeskkond ja sellega kaasnevad uuendused tööprotsessides eeldavad muudatustega kaasaminekut ning tulemuslikku sisseelamist, täiend- või ümberõpet. Ettevõtte järjepidevuse tagamiseks on vajalik ettevõtte spetsiifiliste tuumkompetentside järjepidevus, mille hoidmiseks on oluline töötajate kompetentside süsteemne ja järjepidev arendamine. Selle kõige loomise eelduseks on õppiva organisatsiooni põhimõtete kasutamine ja töötajate motivatsioon ning tahe uue omandamiseks. Teadmiste, kogemuste ja erialaspetsiifiliste oskuste  edasiandmisel on üheks tõhusaks võimaluseks juhendamine. Koolitusel vaatleme juhendamise erinevaid võimalusi, juhendamiseks vajalikke kompetentse, täiskasvanu õppimismeetodeid ning psühholoogilisi aspekte selles protsessis. Juhendamisel võib olla erinevaid varjundeid olenevalt  juhendamisprotsessi eesmärgist ning seetõttu hoiamegi kogu sisu foonil aspekte, mida peab arvestama täiend- või ümberõppel, uute töötajate sisseelamisel.

Toimumisaeg

10. märts 2016

Koolitaja Ülle Matt  on Swedbank Eesti personalidirektor alates aprillist 2015. Personalitöö on kutsumuseks ja seda vaimustavat kutsumust järgides on  tema huvitavad tööaastad olnud seotud Ericsson Eesti, Elcoteq Tallinna ja Stora Enso Baltikumi personalijuhtimisega. Personalitöö juurde tõi teda  aga sekretäritöö Paikuse Saeveski AS-s. Ülle on elukestva õppe usku ja tema enesetäiendused on olnud seotud juhtimise, organisatsioonikäitumise, suhtekorralduse ning tippjuhtide coachingu ja karjääri coachinguga

9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Milline on juhendamise tähtsus personali arengu toetamisel õppiva organisatsiooni seisukohast?
Elukestev õpe ja õppiv organisatsioon, kui arengukeskkonna eeldus
Töötaja, kui täiskasvanud õppija arengu toetamine ja motivatsioon
Täiskasvanu õpe, seda mõjutavad aspektid
Personalijuhi roll töötajate arengu toetajana

Millised on erinevad õpimeetodid juhendamisprotsessis?
Juhendamise olemus, eesmärk ja võimalused
Juhendamine töökohal ja selle võimalused juhendamisprotsessis

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45- 13.15 Millised on vajalikud oskused ja kompetentsid juhendamiseks?
Erinevad õpimeetodid juhendamisel ja sisseelamisel

Millised on erinevad võimalused juhendamiseks ja praktikaks?
Mentorlus ja coaching- nende sisu ja kasutamise võimalused

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Milline erinevus seisneb mentorluse, coachingu ja juhendamise vahel? 
Millistel juhtudel kasutada ettevõttes juhendamist, coachingut või mentorlus
Sisekoolitaja roll ja võimalused juhendamisprotsessis

Kuidas tagasisidestada juhendamisprotsessis? 
Psühholoogilised aspektid juhendamisel
Tagaside roll, aeg, koht ja võimalused juhendamisprotsessis
Töötaja enesehindamine
Pühendumuse loomine ja töötaja nõustamine

Sihtrühm: personalijuhid,- spetsialistid, koolitusjuhid, -spetsialistid, juhtivad spetsialistid, esmatasandi- , keskastme – ja tippjuhid

Meetodid: loeng, arutelud ja rühmatöö

Eesmärk: Omandada teadmised ja praktilised oskused tööprotsesside juhendamisest ning nende erinevatest meetoditest. Mõista selle vajalikkust ja sellega kaasnevaid psühholoogilisi tegureid.

Toimumisaeg: 10. märts 2016 kell 10.00 – 15.30 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)
Koolituse maksumus: Kuni  24. veebruarini 159 eurot + km 20% osaleja kohta, alates 25. veebruarist 189 eurot + 20% km osaleja kohta

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 7. märtsiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Madli Tõitoja
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post: madli.toitoja@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: + 372 58 160 219
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Kuidas juhendada tööprotsesse tulemuslikult?

10. märts 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kuidas juhendada tööprotsesse tulemuslikult?
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.