Korrektne asjaajamiskorraldus ja dokumenteerimine protsesside tõhustamiseks

Koolitusel saab ülevaate dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivatest riiklikest normdokumentidest ning asjaajamiskorra koostamise vajalikkusest. Osaleja omandab teadmised asjaajamiskorra väljatöötamise protsessist ja koostamise struktuurist ning praktilised oskused asjaajamiskorra loomiseks ning organisatsiooni tegevuste dokumenteerimiseks ja protokollide korrektseks koostamiseks.

Toimumisaeg

18. oktoober 2016

Koolitaja Janne Kerdo on Tallinna Majanduskooli sekretäritöö valdkonna juhtivõpetaja. Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse erialal ja dokumendihalduse magistriõppe. Omab dokumendihalduri V taseme kutsetunnistust. Omab pikaaegset kogemust lektorina  asjaajamis- ja bürootöö kursustel läbiviimisel. Osalenud erinevates valdkonnaalastes projektides – kirjastandardi väljatöötamine, valdkonna kutsestandardite “Sekretär, tase 5”, “Juhiabi, tase 6” ja “Bürootöötaja, tase 4” väljatöötamisel. On Eesti Juhi Abi Ühingu juhatuse liige, liige Dokumendihaldurite Ühingus, ja  Eesti Konsultantide Assotsiatsioonis.

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Dokumenteerimise vajalikkus ja valdkonda reguleerivad õigusaktid
Dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivad õigusaktid (seadused, määrused)
Organisatsiooni tegevuste dokumenteerimine

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Asjaajamiskorra väljatöötamise protsess ja koostamise struktuur
Dokumendisüsteemi alusdokumendid
Asjaajamiskorra väljatöötamise protsess, koostamine, muutmine

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Protokollimise olemus ja vajalikkus
Protokollimise vajalikkus ja viisid
Protokoll ja memo
Protokolli koostamine, kohustuslikud osad

Koolituse eesmärk: Omandada ülevaade asjaajamiskorra ja protokollimise olemustest ja vajalikkusest ning teadmised ja oskused asjaajamiskorra väljatöötamisest ja koosolekute korrektsest protokollimisest.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• omab ülevaadet dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivatest riiklikest normdokumentidest;
• teab organisatsiooni dokumendisüsteemi loomise võimalusi ning mõistab kokkulepitud reeglite kehtestamise vajalikkust;
• mõistab asjaajamiskorra ja selle kaasajastamise vajalikkust organisatsioonis;
• teeb ettepanekuid asjaajamiskorra loomisel või kaasajastamisel, lähtudes kehtivatest nõuetest;
• mõistab organisatsiooni tegevuste dokumenteerimise vajalikkust;
• koostab koosoleku protokolli, lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast ja lähtudes normatiiv- ja õigusaktidest.

Sihtgrupp: Asjaajajad, dokumendihaldurid, sektretärid, juhiabid, assistendid, spetsialistid, kes tegelevad organisatsioonis asjaajamiskorra väljatöötamise ja kaasajastamisega ning koosolekute protokollimisega.

Õppemeetodid:
• interaktiivne loeng
• praktilised harjutused ja näited

Toimumisaeg:  18. oktoober 2016 kell 10.00-15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend.

Toimumiskoht:  Radisson Blu Hotel Olümpia seminariruum (Liivalaia 33)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 13. oktoobriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post: liisi.mannistu@excellence.ee
Tel: +372 648 7000
Gsm: +372 58 417 448
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Korrektne asjaajamiskorraldus ja dokumenteerimine protsesside tõhustamiseks

18. oktoober 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Korrektne asjaajamiskorraldus ja dokumenteerimine protsesside tõhustamiseks
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.