Juhtimine ja personalitöö

Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

Inimesed organisatsioonis on kõige olulisemad ning vajavad suurepäraste tulemuste saavutamiseks pidevat arengu toetamist. Vaid tänu motiveeritud ja koolitatud töötajatele on võimalik saavutada ettevõtte strateegilised eesmärgid ning seeläbi edu. Selleks et personali arengut kõige tulemuslikumal viisil toetada, peavad koolitus- ja arendustegevused olema süsteemsed.

Koolitusprogrammi eesmärk on jagada organisatsioonis koolitus- ja arendustegevuste planeerijatele ning elluviijatele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitustegevuse kavandamiseks.

Koolitajad

Helina Kibar

Helina Kibar

Kadri Uukkivi

Kadri Uukkivi

Toimumisaeg

17. oktoober 2018 10:00-15:30

18. oktoober 2018 10:00-15:30

Toimumiskoht

Park Inn By Radisson Central Tallinn Narva maantee 7c, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

429 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

12 akadeemilist tundi auditoorset õpet

I koolituspäev 17. oktoober 2018 (6 ak/h)
Helina Kibar, 
koolitaja

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv 

10.0011.30 Koolitusprotsessi juhtimine
Mõisted: organisatsiooni õppimine, personaliarendus, koolitus
Personaliarenduse lähtekohad
Koolituse liigid ja vormid
Koolitusturu trendid
Koolitusprotsessi mõjutavad tegurid
Koolitusprotsessi juhtimine

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15  Koolitusvaldkonna strateegilised dokumendid
Koolituspõhimõtted ja korrad
Koolitusstrateegia koostamine

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Koolitusvaldkonna praktilised dokumendid
Koolitusplaan ja eelarve
Koolituslepingud

II koolituspäev 18. oktoober 2018 (6 ak/h)
Kadri Kütimaa, koolitaja

09.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Koolitusvajaduse väljaselgitamine
Millistest osadest koosneb koolitusvajaduse väljaselgitamise protsess?
Meetodid koolitusvajaduse väljaselgitamiseks
Koolitusvajaduse hindamine ja analüüsimine
Põhilised ohud koolitusvajaduse väljaselgitamisel

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Koolituse läbiviimine, hindamine ja aruandlus
Mida pidada meeles koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel?
Koolitusaruande koostamine
Koolituse tulemuslikkuse hindamine

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Järeltegevused

EESMÄRK

Omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitustegevuse kavandamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• tunneb mõisteid: organisatsiooni õppimine, personaliarendus ja koolitus ning oskab mõisteid seletada;
• teab, millised on personaliarendamise lähtekohad ning kuidas need mõjutavad personaliprotsessi;
• oskab nimetada koolituse liike ja vorme;
• omab ülevaadet koolitusturu trendidest ning koolitusprotsessi mõjutavatest teguritest;
• teab, millised dokumendid on vajalikud koolitusprotsessi juhtimisel;
• teab, mis on koolitusstrateegia ja omab ülevaadet, kuidas seda koostada;
• teab, kuidas koostada koolitusplaani ja eelarvet ning koolituslepinguid;
• teab, mida tähendab 70:20:10 mudel;
• tunneb koolitusprotsessi erinevaid etappe;
• teab, kuidas selgitada välja koolitusvajadust ning millistele ohtudele tähelepanu pöörata;
• teab, millele pöörata tähelepanu koolituse planeerimisel ja läbiviimisel;
• tunneb Kirckpatricku mudelit, kui koolituse tulemuslikkuse hindamise alust;
• on saanud ülevaate erinevatest järeltegevuste võimalustest peale koolitust.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Personali- ja koolitusjuhid, personali- ja koolitusspetsialistid, -koordinaatorid, keskastme ja esmatasandi juhid, tegevjuhid, kes tegelevad koolitus- ja arendustegevuste planeerimise ja elluviimisega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, arutelud

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 12. oktoobriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Registreerimine

Registreerimine

Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

17. oktoober 201810:00-15:30

18. oktoober 201810:00-15:30

429 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
Osalejaid
Maksumus 429 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 12. oktoobriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.