Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

Inimesed organisatsioonis on kõige olulisemad ning vajavad suurepäraste tulemuste saavutamiseks pidevat arengu toetamist. Vaid tänu motiveeritud ja koolitatud töötajatele on võimalik saavutada ettevõtte strateegilised eesmärgid ning seeläbi edu. Selleks et personali arengut kõige tulemuslikumal viisil toetada, peavad koolitus- ja arendustegevused olema süsteemsed.

Koolitusprogrammi eesmärk on jagada organisatsioonis koolitus- ja arendustegevuste planeerijatele ning elluviijatele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitustegevuse kavandamiseks.

Toimumisaeg

18. oktoober 2017

Koolitaja Helina Kibar on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika erialal ning omandanud ka magistrikraadi (cum laude) samal erialal. Oma erialast karjääri Välisministeeriumi koolitusnõunikuna jätkas ministeeriumi koolitusbüroo direktorina ning hiljem juhtis personaliarenduse ja rahvusvahelise personalipoliitika bürood. On töötanud Päästeameti personali- ja asjaajamise osakonna juhina. 

Koolitaja Kadri Kütimaa on personalikonsultant If P&C Insurance AS-is ning koolitusvaldkonnas tegev olnud aastast 2003. Kadri on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika erialal. Tööalaste põhitegevuste hulka kuulub igapäevaselt koolitus- ja arendustegevuste planeerimine, läbiviimine ja hindamine.

I koolituspäev 18. oktoober 2017 (6 ak/h)

09.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Koolitusprotsessi juhtimine
Helina Kibar,
 koolitaja

Mõisted: organisatsiooni õppimine, personaliarendus, koolitus
Personaliarenduse lähtekohad
Koolituse liigid ja vormid
Koolitusturu trendid
Koolitusprotsessi mõjutavad tegurid
Koolitusprotsessi juhtimine

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15  Koolitusvaldkonna strateegilised dokumendid
Helina Kibar, koolitaja

Koolituspõhimõtted ja korrad
Koolitusstrateegia koostamine

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Koolitusvaldkonna praktilised dokumendid
Helina Kibar, koolitaja

Koolitusplaan ja eelarve
Koolituslepingud

II koolituspäev 19. oktoober 2017 (6 ak/h)

09.4510.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.0011.30 Koolitusvajaduse väljaselgitamine
Kadri Kütimaa, koolitaja

Millistest osadest koosneb koolitusvajaduse väljaselgitamise protsess?
Meetodid koolitusvajaduse väljaselgitamiseks
Koolitusvajaduse hindamine ja analüüsimine
Põhilised ohud koolitusvajaduse väljaselgitamisel

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Koolituse läbiviimine, hindamine ja aruandlus
Kadri Kütimaa, koolitaja

Mida pidada meeles koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel?
Koolitusaruande koostamine
Koolituse tulemuslikkuse hindamine

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 Järeltegevused 
Kadri Kütimaa, koolitaja

Koolitustegevuse korrigeerimine ja parandamine
Meetodid õpitu juurutamiseks – kuidas saavutada koolituste püsivat mõju?
Järeltegevuste juurutamine

Koolituse eesmärk:  Omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitustegevuse kavandamiseks.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• tunneb mõisteid: organisatsiooni õppimine, personaliarendus ja koolitus ning oskab mõisteid seletada;
• teab, millised on personaliarendamise lähtekohad ning kuidas need mõjutavad personaliprotsessi;
• oskab nimetada koolituse liike ja vorme;
• omab ülevaadet koolitusturu trendidest ning koolitusprotsessi mõjutavatest teguritest;
• teab, millised dokumendid on vajalikud koolitusprotsessi juhtimisel;
• teab, mis on koolitusstrateegia ja omab ülevaadet, kuidas seda koostada;
• teab, kuidas koostada koolitusplaani ja eelarvet ning koolituslepinguid;
• teab, mida tähendab 70:20:10 mudel;
• tunneb koolitusprotsessi erinevaid etappe;
• teab, kuidas selgitada välja koolitusvajadust ning millistele ohtudele tähelepanu pöörata;
• teab, millele pöörata tähelepanu koolituse planeerimisel ja läbiviimisel;
• tunneb Kirckpatricku mudelit, kui koolituse tulemuslikkuse hindamise alust;
• on saanud ülevaate erinevatest järeltegevuste võimalustest peale koolitust.

Sihtgrupp: Personali- ja koolitusjuhid, personali- ja koolitusspetsialistid, -koordinaatorid, keskastme ja esmatasandi juhid, tegevjuhid, kes tegelevad koolitus- ja arendustegevuste planeerimise ja elluviimisega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Meetodid: interaktiivne loeng, arutelud

Toimumisaeg: 18.19. oktoober 2017 kell 10.0015.30

Koolituse kogumaht: 12 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)

Maksumus sisaldab: Kaks koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

Täiendav info: Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 13. oktoobriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitus- ja arendusjuht
E-post annika.allikas@excellence.ee
Telefon +372 648 7000
GSM +372 523 0718
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

18. oktoober 2017


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.