Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

Inimesed organisatsioonis on kõige olulisemad ning vajavad suurepäraste tulemuste saavutamiseks pidevat arengu toetamist. Vaid tänu motiveeritud ja koolitatud töötajatele on võimalik saavutada ettevõtte strateegilised eesmärgid ning seeläbi edu. Selleks et personali arengut kõige tulemuslikumal viisil toetada, peavad koolitus- ja arendustegevused olema süsteemsed.

Käesoleva koolitusprogrammi eesmärk on jagada organisatsioonis koolitus- ja arendustegevuste planeerijatele ning elluviijatele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitustegevuse kavandamiseks.

Toimumisaeg

1. november 2016

2. november 2016

Koolitaja Helina Kibar on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika erialal ning omandanud ka magistrikraadi (cum laude) samal erialal. Oma erialast karjääri Välisministeeriumi koolitusnõunikuna jätkas ministeeriumi koolitusbüroo direktorina ning hiljem juhtis personaliarenduse ja rahvusvahelise personalipoliitika bürood. On töötanud Päästeameti personali- ja asjaajamise osakonna juhina. 

Koolitaja Kadri Kütimaa on personalikonsultant If P&C Insurance AS-is ning koolitusvaldkonnas tegev olnud aastast 2003. Kadri on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika erialal. Tööalaste põhitegevuste hulka kuulub igapäevaselt koolitus- ja arendustegevuste planeerimine, läbiviimine ja hindamine.

I koolituspäev 1. november 2016 (6 ak/h)

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Koolitusprotsessi juhtimine
Helina Kibar,
 koolitaja

• Mõisted: organisatsiooni õppimine, personaliarendus, koolitus
• Personaliarenduse lähtekohad
• Koolituse liigid ja vormid
• Koolitusturu trendid
• Koolitusprotsessi mõjutavad tegurid
• Koolitusprotsessi juhtimine

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15  Koolitusvaldkonna strateegilised dokumendid
Helina Kibar, koolitaja

• Koolituspõhimõtted ja korrad
• Koolitusstrateegia koostamine

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Koolitusvaldkonna praktilised dokumendid
Helina Kibar, koolitaja

• Koolitusplaan ja eelarve
• Koolituslepingud

II koolituspäev 2. november 2016 (6 ak/h)

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Koolitusvajaduse väljaselgitamine
Kadri Kütimaa, koolitaja

• Millistest osadest koosneb koolitusvajaduse väljaselgitamise protsess?
• Meetodid koolitusvajaduse väljaselgitamiseks
• Koolitusvajaduse hindamine ja analüüsimine
• Põhilised ohud koolitusvajaduse väljaselgitamisel

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Koolituse läbiviimine, hindamine ja aruandlus
Kadri Kütimaa, koolitaja

• Mida pidada meeles koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel?
• Koolitusaruande koostamine
• Koolituse tulemuslikkuse hindamine

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Järeltegevused 
Kadri Kütimaa, koolitaja

• Koolitustegevuse korrigeerimine ja parandamine
• Meetodid õpitu juurutamiseks – kuidas saavutada koolituste püsivat mõju?
• Järeltegevuste juurutamine

Koolituse eesmärk:  Omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitustegevuse kavandamiseks.

Sihtgrupp: Personali- ja koolitusjuhid, personali- ja koolitusspetsialistid, -koordinaatorid, keskastme ja esmatasandi juhid, tegevjuhid, kes tegelevad koolitus- ja arendustegevuste planeerimise ja elluviimisega.

Meetodid: interaktiivne loeng, arutelud

Toimumisaeg: 1.-2. november 2016 kell 10.00-15.30

Koolituse kogumaht: 12 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend.

Toimumiskoht: Kreutzwald Hotell Tallinn seminariruum (Endla 23, Tallinn)

Maksumus sisaldab: 2 koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 27. oktoobriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest

Lisainformatsioon:

Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitus- ja arendusjuht
E-post: annika.allikas@excellence.ee
Tel: +372 648 7000
GSM: +372 523 0718
www.excellence.ee
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

1. november 2016

2. november 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.