Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

Inimesed organisatsioonis on kõige olulisemad ning vajavad suurepäraste tulemuste saavutamiseks pidevat arengu toetamist. Vaid tänu motiveeritud ja koolitatud töötajatele on võimalik saavutada ettevõtte strateegilised eesmärgid ning seeläbi edu. Et aga personali arengut kõige tulemuslikumal viisil toetada, peavad koolitus- ja arendustegevused olema süsteemsed.

Käesoleva koolitusprogrammi eesmärk on jagada organisatsioonis koolitus- ja arendustegevuste planeerijatele ning elluviijatele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitustegevuse kavandamiseks.

Toimumisaeg

5. november 2014

Koolitaja Helina Kibar on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika erialal ning omandanud ka magistrikraadi (cum laude) samal erialal. Oma erialast karjääri Välisministeeriumi koolitusnõunikuna jätkas ministeeriumi koolitusbüroo direktorina ning hiljem juhtis personaliarenduse ja rahvusvahelise personalipoliitika bürood. On tegev Päästeameti personali- ja asjaajamise osakonna juhina.

Koolitaja Kadri Kütimaa on töötanud If P&C Insurance AS-is koolituskonsultandina aastast 2007 ning koolitusvaldkonnas tegev olnud aastast 2003. Kadri on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika erialal. Tööalased põhitegevused on seotud kompetentside arendamise valdkonnaga, sh koolituste tellimise ja koordineerimisega.

I koolituspäev 5. november 2014 (6 ak/h)

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Koolitusprotsessi juhtimine
Helina Kibar,
 Päästeamet, personali- ja asjaajamise osakonna juht

• Mõisted: Organisatsiooni õppimine, personaliarendus, koolitus
• Personaliarenduse lähtekohad
• Koolituse liigid ja vormid
• Koolitusturu trendid
• Koolitusprotsessi mõjutavad tegurid
• Koolitusprotsessi juhtimine

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15  Koolitusvaldkonna strateegilised dokumendid
Helina Kibar, Päästeamet, personali- ja asjaajamise osakonna juht

• Koolituspõhimõtted ja korrad
• Koolitusstrateegia koostamine

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Koolitusvaldkonna praktilised dokumendid
Helina Kibar, Päästeamet, personali- ja asjaajamise osakonna juht

• Koolitusplaan ja eelarve
• koolituslepingud

II koolituspäev 6. november 2014 (6 ak/h)

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Koolitusvajaduse väljaselgitamine
Kadri Kütimaa, If P&C Insurance AS, koolituskonsultant

• Millistest osadest koosneb koolitusvajaduse väljaselgitamise protsess?
• Meetodid koolitusvajaduse väljaselgitamiseks
• Koolitusvajaduse hindamine ja analüüsimine
• Põhilised ohud koolitusvajaduse väljaselgitamisel

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Koolituse läbiviimine, hindamine ja aruandlus
Kadri Kütimaa, If P&C Insurance AS, koolituskonsultant

• Mida pidada meeles koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel?
• Koolitusaruande koostamine
• Koolituse tulemuslikkuse hindamine

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Järeltegevused 
Kadri Kütimaa, If P&C Insurance AS, koolituskonsultant

• Koolitustegevuse korrigeerimine ja parandamine
• Meetodid õpitu juurutamiseks – kuidas saavutada koolituste püsivat mõju?
• Järeltegevuste juurutamine

Koolituse eesmärk: Jagada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitustegevuse kavandamiseks.

Sihtgrupp: Personali- ja koolitusjuhid, personali- ja koolitusspetsialistid, -koordinaatorid, keskastme ja esmatasandi juhid, tegevjuhid, kes tegelevad koolitus- ja arendustegevuste planeerimise ja elluviimisega.

Meetodid: Interaktiivne loeng, arutelud

Toimumisaeg: 5.-6. november 2014 kell 10.00-15.30 (12 akadeemilist tundi)

Osalemistasu: Kuni 22. oktoobrini 329 eurot+ 20% km osaleja kohta, alates 23. oktoobrist 389 eurot + 20% km osaleja kohta

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: 2 koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest

Lisainformatsioon:

Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitus- ja arendusjuht
E-post: annika.allikas@excellence.ee
Tel: +372 648 7000
GSM: +372 523 0718
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

5. november 2014


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.