Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

Inimesed organisatsioonis on kõige olulisemad ning vajavad suurepäraste tulemuste saavutamiseks pidevat arengu toetamist. Vaid tänu motiveeritud ja koolitatud töötajatele on võimalik saavutada ettevõtte strateegilised eesmärgid ning seeläbi edu. Et aga personali arengut kõige tulemuslikumal viisil toetada, peavad koolitus- ja arendustegevused olema süsteemsed.

Käesoleva koolitusprogrammi eesmärk on jagada organisatsioonis koolitus- ja arendustegevuste planeerijatele ning elluviijatele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitustegevuse kavandamiseks.

Toimumisaeg

24. aprill 2013

I koolituspäev 24.aprill 2013 (6 ak/h)

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Koolitusvaldkonna strateegilised dokumendid  
Helina Kibar, Välisministeerium, personaliarenduse ja rahvusvahelise personalipoliitika büroo direktor

• Koolituspõhimõtted ja korrad organisatsioonis
• Koolitustegevuse liigid ja vormid
• Koolitusstrateegia

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Koolitustegevuse praktilised dokumendid
Helina Kibar,
 Välisministeerium, personaliarenduse ja rahvusvahelise personalipoliitika büroo direktor

• Koolitusplaani ja eelarve koostamine
• Koolituspakkumised
• Koolituslepingud

Koolitaja Helina Kibar on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika erialal ning omandanud ka magistrikraadi (cum laude) samal erialal. Helina alustas oma erialast karjääri Välisministeeriumi koolitusnõunikuna,  jätkas ministeeriumi koolitusbüroo direktorina. Praegu juhib Helina ministeeriumi personaliarenduse ja rahvusvahelise personalipoliitika bürood. Lisaks juhtis pikalt Eesti avaliku sektori koolitusjuhte ühendavat organisatsiooni Koolitusjuhtide Kogu ning osaleb aktiivselt andragoogika eriala arendamises, olles külalislektoriks Tallinna Ülikooli bakalaureuse- ja magistriõppes ning juhendades üliõpilaste lõputöid.

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Koolitusprotsessi juhtimine
Kelli Toss, Eesti Energia AS, koolitus- ja arendusjuht

• Koolitusprotsessi juhtimiseks eelduste loomine
– Organisatsiooni teadmine
– Valdkonna raamistiku ajakohastamine
• Tegevused ja võimalikud abistavad töövahendid koolitusprotsessis

Koolitaja Kelli Toss töötab Eesti Energia kontserni koolitus-arendusjuhina aastast 2007. Enne seda tegeles inimeste arendamisega Eesti Postis. On olnud erinevate arendus- ja koolitusprojektide vedaja ning koolitaja nii Eesti Energias kui ka väljapool. Kellill on bakalaureuse ja magistrikraad Tallinna Ülikoolist andragoogikas.

II koolituspäev 25.aprill 2013 (6 ak/h)

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Koolitusvajaduse väljaselgitamine
Kadri Kütimaa, If P&C Insurance AS, koolituskonsultant

• Millistest osadest koosneb koolitusvajaduse väljaselgitamise protsess?
• Meetodid koolitusvajaduse väljaselgitamiseks
• Koolitusvajaduse hindamine ja analüüsimine
• Põhilised ohud koolitusvajaduse väljaselgitamisel

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Koolituse läbiviimine, hindamine ja aruandlus
Kadri Kütimaa, If P&C Insurance AS, koolituskonsultant

• Mida pidada meeles koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel?
• Koolitusaruande koostamine
• Koolituse tulemuslikkuse hindamine

Koolitaja Kadri Kütimaa on töötanud If P&C Insurance AS-is koolituskonsultandina aastast 2007 ning koolitusvaldkonnas tegev olnud aastast 2003. Kadri on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika erialal. Tööalased põhitegevused on seotud kompetentside arendamise valdkonnaga, sh koolituste tellimise ja koordineerimisega.

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Järeltegevused   
Kadri Kütimaa, If P&C Insurance AS, koolituskonsultant

• Koolitustegevuse korrigeerimine ja parandamine
• Meetodid õpitu juurutamiseks – kuidas saavutada koolituste püsivat mõju?
• Järeltegevuste juurutamine

Koolituse eesmärk: Jagada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitustegevuse kavandamiseks.

Sihtgrupp: Personali- ja koolitusjuhid, personali- ja koolitusspetsialistid, -koordinaatorid, keskastme ja esmatasandi juhid, tegevjuhid, kes tegelevad koolitus- ja arendustegevuste planeerimise ja elluviimisega.

Meetodid: Interaktiivne loeng, arutelud

Toimumisaeg: 24.-25. aprill 2013 kell 10.00-15.30 (12 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht:  Hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn)

Maksumus sisaldab: Koolituspäevi, kohvipause, lõunaid, koolitusmaterjale, tunnistust

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank a/a 221051628618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest

Lisainformatsioon:

Sigrid Sinnep
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
E-post: sigrid.sinnep@gmail.com
Tel: +372 648 7000
Mob: +372 5373 9547
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

24. aprill 2013


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.