Kompetentsidepõhine värbamine

Personali värbamisel ja valikul on eesmärgiks saada organisatsiooni teadmistelt ja oskustelt parim ning organisatsiooni sobiv töötaja. Sageli takerdutakse personali otsingutel kandideerimisdokumentide analüüsimisel või valiku korraldamisel kuna on keeruline tuvastada ja otsustada, milline kandidaatidest on see ÕIGE.

Ametikoha täitjale esitatavad nõuded peavad olema realistlikud ja mõõdetavad ning tasakaalus tehtava töö raskusastmega ja ebarealistlikke nõudmisi peetakse värbamisel suurimaks ohuks. Kompetentsusepõhine värbamine aitab leida organisatsiooni vajadustele vastavad töötajad ning  teha tulemuslikke personalivalikuid, võimaldades selgitada välja nii värbaja kui valiku tegija vastastikused ootused.

Toimumisaeg

28. november 2011

Koolitaja Karin Kuimet on personalijuhtimise õppe läbiviija Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. Eelnevalt on Karin 11. aastat tegelenud praktilise personalitööga ja personalijuhtimisega Securitas Eesti AS–is, AS-is Esmofon ja EMT Esindused AS-is. Karini arvates on oluline luua kooskõla teooria ja praktika vahel, mistõttu on ta õppejõu tööga paralleelselt läbi viinud mitmeid personalitööalaseid projekte Eesti organisatsioonides ja olnud konsultandiks personalijuhtimise küsimustes.

I koolituspäev 27.11.2013 (6 ak/h)

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Kaasaegne juhtimiskeskkond
Juhtimise uuemad paradigmad
Organisatsiooni põhikompetentsid ja väärtused

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Värbamise korraldamine ja valikuprotsessi ülesehitus
Personali värbamise põhimõtted ja meetodid
Juhi ja personalijuhi koostöö värbamise ja valiku ettevalmistamisel ning läbiviimisel
Personali planeerimine ja värbamisvajaduse väljaselgitamine

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30  Kompetentsid ja kompetentsimudeli loomine
Kompetentsipõhine tööanalüüs
Kompetentsimudeli kasutamine värbamisel ja valikul
Kompetentsimudeli loomine
Ametikohased põhi- ja tehnilised kompetentsid
Eetilised ja väärtuspõhised kompetentsid
Kriitilised ja soovituslikud kompetentsid

II koolituspäev 28.11.2013 (6 ak/h)

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Värbamisprotsess
Värbamiskanalite valik ja meetodid
Personali valiku põhimõtted
Võimalikud diagnostikameetodid personali valikul
-intervjueerimise stiilid
-loovad grupitööd
-testid

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Personali valikuprotsess
Kandidaadi hoiakute ja väärtuste väljaselgitamine
Kandidaatide hindamine ja tagasiside
Personalivaliku eetika

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Värbamise mõjutajad, uue töötaja kohanemine ja värbamisprotsessi analüüs
Värbamise edukust mõjutavad tegurid
Tüüpvead personali värbamisel ja valikul
Uue töötaja adapteerimine ja sisseelamisprotsessi toetamine lähtuvalt kompetentsipõhisest värbamisest
Hinnangu andmine värbamise ja valikuprotsessile. Mõõdikud ja analüüs

Koolituse eesmärk: Tutvustada personali planeerimise, värbamise ja valiku põhimõtteid, analüüsida eduka värbamise ja valiku võimalusi, harjutada kompetentsimudeli koostamist ning kompetentsimudelile tugineva valiku läbiviimist. Õppe käigus antakse teadmisi ja praktilisi oskusi selle kohta mida jälgida ja kuidas personali valikut korraldada nii, et saada kandidaadist ja tema võimetest maksimaalselt põhjalik tervikpilt, et teha oma organisatsiooni jaoks parimaid valikuid.

Koolituse meetodid: Interaktiivsed grupitööd, eneseanalüüsi harjutused, loovharjutused, praktilised harjutused

Sihtrühm: Organisatsioonide juhid ja spetsialistid, värbamisspetsialistid, personalispetsialistid, personalijuhid

Toimumisaeg:  27. ja 28. novembril 2013 kell 10:00 – 15:30 (12 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: 2 koolituspäeva, kohvipause, lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust.

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele Swedbank a/a 221051628618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
tel + 372 648 7000
gsm +372 52 30 718
e-post annika.allikas@excellence.ee
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Kompetentsidepõhine värbamine

28. november 2011


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kompetentsidepõhine värbamine
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.