Kohustuslik üleminek e-arvetele ja selle korraldamine seadusega kooskõlas

Plaanis on muuta avalikus sektoris e-arvete vastuvõtuvõimekus kohustuslikuks juba 1. oktoobril 2016 ja aktsepteerida ainult e-arveid alates 1. jaanuarist 2017. See tähendab, et edaspidi saavad avalikule sektorile kaupu/teenuseid müüa vaid ettevõtted, kes suudavad väljastada e-arveid. Lõpptulemusena säästab e-arvetele üleminek kõigi osapoolte aega ja raha, vähendab paberimajandust ning tehnilist tööd. Ent kohustusliku e-arvetele üleminekuga muutuvad mitmed regulatsioonid ja protsessid, mida peab arvestama e-arvete rakendamisel organisatsioonis. Koolitusel vaatlemegi lähemalt dokumendihalduse korraldamise etappe, käsitleme dokumendihaldust reguleerivaid õigusakte ja nende seoseid digitaalse arhiveerimise ning e-arvetele üleminekuga. Uurime, mida peab arvestama dokumentide säilitamisel ning millised seadused seda reguleerivad.

Toimumisaeg

18. august 2016

9.45-10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00-11.30 Digiarved ja nende kohustuslik rakendamine era- ja avalikus sektoris
Marge Lepp, Rahandusministeerium, tugiteenuste sh Eesti e- arvete ülemineku projektijuht

Koolitaja Marge Lepp  omab kõrgharidust rakendusmatemaatika  ja tehnikateaduste erialal. On töötanud nii õppejõuna, IT juhina kui ka osakonna juhatajana mitmetes riigiasutustes. On olnud 
mitmete info- ja tugiteenuste projektijuht, lisaks on ta ka Eesti e- arvetele ülemineku projektijuht.

Millised arvevormid on Eestis lubatud?
Mis kasu on e-arvetest saatjale ja saajale?
– Avaliku sektori asutuste kulude saldo üleminekul e-ostuarvetele
– Mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõte kulude saldo üleminekul e-müügiarvetele.
E-arvete kasutamisest teistes riikides ja e-arved Eestis
E-arvete kasutamine Eestis kohustuslikuks – kellele ja millal?
Kuidas arvete ringlus toimub?
– E-arvete ringluses Eestis kasutatavad süsteemid, sh muutused ajaskaalal
Vabatahtlik e-arvetele üleminek

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Digitaalne arhiveerimine ja selle nõuetekohane rakendamine organisatsioonis 
Koit Saarevet, Rahvusarhiivi Digitaalarhiiv, projektijuht

Koolitaja Koit Saarevet on omandanud EBSis bakalaureusekraadi IT juhtimises ning seejärel täiendanud end USAs Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis (MIT) innovatsioonijuhtimise alal. IT alal töötab aastast 1997 ning alates 2000. aastast on ametis Rahvusarhiivis, kus tegutseb Digitaalarhiivi projektijuhina. Ta on koolitanud nii Rahvusarhiivi töötajaid kui erinevate asutuste arhivaare, samuti tudengeid erinevatel IT-ga seonduvatel teemadel.

Millised riskid varitsevad digitaalset infot ja mida nende vastu teha?
Mida toovad kaasa pikad säilitustähtajad?
Millised õigusaktidest tulenevad kohustused on digidokumentide omanikul?
Kust leida reeglid, mida, kuidas ja kui kaua tuleb säilitada?
Mida toob kohustuslik e-arvetele üleminek kaasa arhiveerimises?
Kas osta digiarhiiv sisse teenusena või ehitada organisatsioonisisene arhiiv?

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30  Kuidas korraldada dokumendihaldust õigusaktidega kooskõlas?
Janne Kerdo, Tallinna Majanduskool, sekretäritöö valdkonna juhtivõpetaja

Koolitaja Janne Kerdo on  lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse erialal ja dokumendihalduse magistriõppe. Omab dokumendihalduri V taseme kutsetunnistust. Omab pikaaegset kogemust lektorina  asjaajamis- ja bürootöö kursustel läbiviimisel. Osalenud erinevates valdkonnaalastes projektides – kirjastandardi väljatöötamine, valdkonna kutsestandardite “Sekretär, tase 5”, “Juhiabi, tase 6” ja “Bürootöötaja, tase 4” väljatöötamisel. On liige Dokumendihaldurite Ühingus, Eesti Juhi Abi Ühinguus  ja  Eesti Konsultantide Assotsiatsioonis.

Miks ja milleks ja mida dokumenteerida?
Millised on valdkonda reguleerivad õigusaktid?
Kuidas luua dokumendisüsteem?

Sihtrühm: juhiabid, büroojuhid, sekretärid, kantselei juhatajad, dokumendihaldusega tegelevad töötajad, keskastme- ja esmatasandijuhid.

Meetodid: loeng, arutelud

Eesmärk: Omandada  teadmised dokumendihalduse, digitaalse arhiveerimise  ja kohustuslikele e- arvetele ülemineku süsteemist ja kasust ning sellega seonduvatest seadustest ja määrustest. Omandada oskused dokumendihalduse korraldamisest ja süsteemi loomisest ning digitaalse arhiveerimise ja digiarvete rakendamisest era- ja avalikus sektoris.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• teab, millised õigusaktid reguleerivad dokumendihaldust
• oskab luua süsteemset ja korrektset dokumendisüsteemi
• teab, millised kohustused kaasnevad digidokumentide omanikel ning millised õigusaktid neid reguleerivad
• teab, mida arvestada arhiveerimises  üleminekul  kohustuslikele e- arvetele
• teab, kuidas luua süsteemne  e- arvete arhiiv
• teab erinevaid arvevorme, mis on Eestis aktsepteeritavad
• teab e- arvete kasu ja olulisust e- arve saajale ja saatjale
• teab, kuidas saata ja saada e- arveid välisriigist

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend.

Toimumisaeg: 18. august 2016 kell 10.00 – 15.30 (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia seminariruum (Liivalaia 33, Tallinn)

 

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale, buffet-lõunat, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 15. augustiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Madli Tõitoja
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post: madli.toitoja@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: + 372 58 160 219
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Kohustuslik üleminek e-arvetele ja selle korraldamine seadusega kooskõlas

18. august 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kohustuslik üleminek e-arvetele ja selle korraldamine seadusega kooskõlas
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.