Käibemaksuseaduse korrektne täitmine

Koolitusel saab põhjaliku ülevaate käibemaksuseaduse üldpõhimõtetest, mis puudutavad nii kaubatehinguid, piiriüleste teenuste ja kinnisasja ning liisingu maksustamist. Lisaks sellele uurime lähemalt, millal ja milliste dokumentidel alusel läheb sisendkäibemaks mahaarvamisele ning millised probleemid võivad tekkida käibedeklaratsiooni ja INF lisade täitmisel.

Toimumisaeg

13. detsember 2016

Koolitaja Kaia Loob õppis Tartu ülikooli majandusteaduskonnas rahanduse ja krediidi erialal. Töötanud Rahandusministeeriumi kontrolli ja revisjoni valitsuses kuni maksuameti loomiseni. Alates 1990 aastast kuni käesoleva ajani töötab maksude osakonnas erinevatel ametikohtadel. Tööülesanneteks on olnud kõik käibemaksuga seonduv alates koostööst Rahandusministeeriumiga seadusandluse väljatöötamisel, kolleegide koolitamisest kuni maksustamisel tekkivate probleemide lahendamiseni.

09.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Käibemaksuga maksustamise üldpõhimõtted
Kuidas toimub kaupade maksustamine?
Kaubatehingud  Eestis ja välisriikides
Liikmesriikidevahelised kaubatehingud
Kasutatud kauba müük
Kaugmüük (kaupade eksport, import)
Käibemaksuseaduse muudatused seoses Tolliseaduse muutmisega

Mida peab teadma piiriüleste teenuste maksustamisest?
Teenuste maksustamise põhireeglid ja erandid
Ürituste sissepääsuteenuse maksustamine
Välisriigis asuva kinnisasja ehitamine
Teenused, mis  maksustatakse nii ostja kui müüja juures 0% maksumääraga
Elektroonilise side teenuse ja  elektrooniliselt osutatava teenuse maksustamine (MOSS)

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Milliste seadusesätete alusel toimub kinnisasja ja liisingu  maksustamine?
Millal on kinnisasja võõrandamine maksuvaba?
Millistel juhtudel on kinnisasja maksustamine kohustuslik?
Kinnisasja siseriiklik pöördmaksustamine
Siseriiklikku pöördmaksustamise laiendamine alates 01.01.2017 peamiselt  ehituses kasutatavale metalltoodetele
Kinnisasja või selle osa üürile, rendile või kasutusvaldusse andmine ning majutusteenuse osutamine

Kuidas toimub liisingu maksustamine?
Kapitali- ja kasutusrendi liisingu maksustamine
Kapitalirendi lõpetamine

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Sisendkäibemaksu mahaarvamine
Millal ja milliste dokumentide alusel läheb sisendkäibemaks maha arvamisele
Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine
Põhivara sisendkäibemaksu korrigeerimine 5 või 10 aasta jooksul

Probleemid käibedeklaratsiooni ja INF lisade täitmisel

Koolituse eesmärk:
 Omandada teadmised  käibemaksu maksustamise üldpõhimõtetest ja selle korrektset täitmisest ning käibedeklaratsiooni kitsaskohtadest.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• omab ülevaadet käibemaksu maksustamise üldpõhimõtetest (kaubatehingud, piiriüleste teenuste maksustamine, kinnisasja ja liisingu maksustamine);
• teab sisendkäibemaksu mahaarvamise aspekte: millal ja milliste dokumentide alusel;
• teab, millised on käibemaksueseaduse muudatuste seos Tolliseaduste muutmisega.

Sihtgrupp: raamatupidajad, finantsjuhid, personalijuhid,-spetsialistid, juhid

Õppemeetodid:
• loeng
• juhtumispõhised näited/arutelud

Toimumisaeg: 13. detsember 2016 kell 10.0015.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt Täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht: Hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 8. detsembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Madli Tõitoja
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
E-post: madli.toitoja@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: + 372 58 160 219
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

 

Registreerimine

Registreerimine

Käibemaksuseaduse korrektne täitmine

13. detsember 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Käibemaksuseaduse korrektne täitmine
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.