Käibekapital ja selle juhtimine

Kuigi ettevõtte peamine eesmärk on teenida kasumit, ei näita positiivsed tulemused veel seda, et ettevõte tegutseb ja areneb probleemideta. Ettevõtte põhiülesanne on ettevõttesse sisse tuleva ja ettevõttest välja mineva raha liikumise kontrollimine, et tagada ettevõttele piisavalt käibekapitali (osade allikate põhjal ka maksevõime) ja jätkusuutlikkus, mis on eksistentsi ja probleemivaba juhtimise eelduseks.

Koolitusel selgitatakse käibekapitali olemust ja juhtimise vajalikkust nii teoreetiliselt kui praktiliselt. Vaatluse all on raha, nõuete, varude ja lühiajaliste kohustuste (võlad tarnijatele) analüüsimine ja juhtimine. Teostatakse X ettevõtte analüüs ja leitakse lahendusi kitsaskohtadele. Praktilise juhtumi lahendamiseks soovitatakse kaasa võtta kalkulaator.

Toimumisaeg

17. mai 2016

Koolitaja Rita Maris Ilisson on õppejõud, konsultant, analüütik ja autor, kes on töötanud USAs, Kanadas, Rootsis, Norras, Poolas, Balti riikides, Moldovas, Etioopias, Albaanias, jne. Käesoleval ajal teostab majandusarvestuse ja rahandusalaseid konsultatsioone ning viib läbi majandus- ja rahandusteemalisi täiendõppe programme. Aastatel 1993-2001 oli ta EV Raamatupidamise Toimkonna esimees. 2001-2005 oli ta Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) Standardite Nõuandva Kogu (Standards Advisory Council) ja Agenda Komitee liige. Olles töötanud rahvusvaheliste doonorite poolt finantseeritud projektides, on tal ulatuslikud kogemused riikide abistamisega nende arvestuse, auditeerimise, finantsjärelevalve ja äriõiguse strateegiate, poliitikate ja regulatsioonide reformimisel ning arendamisel.

9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Käibekapitali olemus, teoreetilised alused

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Käibekapitali juhtimise sisu ja vajalikkus

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Praktiline ettevõtte näide käibekapitali olemuse ja juhtimise kohta
Arvutused ja nende sisuanalüüs

15.30-15.45 Kohvipaus

15.45-16.30 Võimalused käibekapitali juhtimise parendamiseks komponentide lõikes
Analüüs ja juhtimisotsused
Koolituse lõpetamine, tagasiside andmine

Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärk on analüüsida ja hinnata ettevõtte X aruannete põhjal käibekapitali juhtimist ning sellest lähtuvalt teha järeldusi ja ettepanekuid ettevõtte juhtkonnale olukorra parendamiseks. Vaatluse alla võetakse käibekapital selle osade lõikes. Analüüsitulemused selgitatakse lahti nii numbritena kui ka joonistena.

Sihtgrupp: mikro- ja väikeettevõtjad, analüütikud, raamatupidajad, vastava valdkonna spetsialistid

Meetodid: loeng ja juhtumite lahendamine – kvantitatiivne analüüs numbritena, sisuanalüüs suuliselt ja joonistena

Toimumisaeg: 17.mai 2016 kell 10.00-16.30 (7 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht:  Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

 

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 12. maiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Kadri Liimal
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
projektijuht
E-post: kadri.liimal@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: +372 5236146
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Käibekapital ja selle juhtimine

17. mai 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Käibekapital ja selle juhtimine
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.