Juhtimine ja personalitöö

Juhi töös psühholoogilist ettevalmistust nõudvad väljakutsed

Juhi igapäevatöös on üsna tuttavad väljakutsed, kus pinged kasvavad üle pea, emotsioonid ei allu kontrollile, käivituvad enesekaitserefleksid, suhtlemissituatsioonid väljuvad kontrolli alt ning tuntakse end abituna olukorra lahendamisel. Juhi psühholoogiline ettevalmistus ennetab nii mõnegi töökeskkonda ja meeskonnavaimu laastava situatsiooni või mõne kompetentse meeskonnaliikme lahkumise, loob eeldused edukaks koostööks ning annab kindlustunde igas olukorras toimetulekuks.

Koolitusel kuuleme ja arutleme psühholoogiliste tasandite dünaamikast ning nende mõjust juhtimisel, psühholoogilistest väljakutsetest meeskonnajuhtimisel ning juhi autoriteedi saavutamisest ja selle kasutamisest keerulistes situatsioonides.

Koolitaja

Merit Lage

Merit Lage

Kasvatusteaduste MA Merit Lage omab...

Toimumisaeg

9. aprill 2019 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

219 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30  Milline on psühholoogiliste tasandite dünaamika juhtimisel?
Motivatsiooni hoidmine
Psühholoogilised tasandid juhtimisel
Interpersonaalne tasand
Personaalne tasand ja selle mõju juhtimisele
Praktiline ülesanne

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Millised on psühholoogilised väljakutsed meeskonna juhtimisel?
Vastutuse dünaamika selges eneseväljenduses
Vastutusega keelekasutus vs vastutuseta keelekasutus
Hea kuulaja meelespea
Kehakeele ja verbaalse keele kooskõla
Praktiline ülesanne

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Kuidas juhi autoriteeti kasutada ja konfliktidega toime tulla?
Carl Rogersi baasmudel inimestega töös ja juhtimisel
Mudeli rakendamise võimalused
Berni suhtlemistasandite mudel  konfliktide puhul
Juhi autoriteet ja selle  kasutamine
Praktiline ülesanne

EESMÄRK

Omandada teadmised ja oskused enda rolli analüüsimiseks meeskonna juhina ja seeläbi laiendada valikuvõimalusi olukordade lahendamisel ning saada toetust ja motivatsiooni tempoka ja vastutusrikka rolli kandmisel.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• saab paremini aru psühholoogiliste tasandite dünaamikast ning oskab analüüsida nende tugevusi ja arenguvõimalusi juhi rollis;
• oskab analüüsida ja lahendada töös ettetulevaid juhtimisolukordi;
• saab paremini aru vastutuse dünaamikast keelekasutusest;
• on teadlik C. Rogersi mudelist ning oskab mudelit kasutada;
• on teadlik konflikti lahendamisviisidest Berni mudeli näitel.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

organisatsioonide erinevate tasandite juhid

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

lühiloengud, individuaalsed eneseanalüüsi harjutused, grupiarutelud

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 4. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Registreerimine

Registreerimine

Juhi töös psühholoogilist ettevalmistust nõudvad väljakutsed

9. aprill 201910:00-15:30

219 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Juhi töös psühholoogilist ettevalmistust nõudvad väljakutsed
Osalejaid
Maksumus 219 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 4. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.