IT riskid ja võimalused kaasaegses organisatsioonis

Kiires ja pidevalt arenevas infotehnoloogia keskkonnas peab sageli arvestama infotehnoloogiliste muutuste ja nendega kaasnevate riskidega. Selleks et organisatsioon saaks teha muutusi ning võtta vastu organisatsioonile kasulikke otsuseid, on oluline määratleda nende kasutegurid ning sellest tulenevaid riske. Paljudes organisatsioonides on üle mindud paindlikule tööajale, mis on endaga kaasa toonud laiema mobiilsuse ja ligipääsu tööalastele vahenditele /dokumentidele ka kaugtööna.  Millised võimalused ja riskid nendega aga kaasnevad ning kuidas selle kõige juures tagada konfidentsiaalsus ja identiteet? Vastuse nendele küsimustele ja ülevaate infotehnoloogilistest uuendustest ning nendega kaasnevatest riskidest ja ohtudest annabki käesolev koolitus.

Toimumisaeg

29. aprill 2016

9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30  IT riskihalduse kohandamine kaasaegses organisatsioonis

Koolitaja Andro Kull on IT valdkonnas töötanud üle 15 aasta, sellest üle poole keskendunud IT riskide ja infoturbe teemadele. Ta on töötanud nii IT spetsialistina, IT juhina, IT audiitorina kui infoturbe konsultandina. Ta on lõpetanud rakendusinformaatika õpingud Tartu Ülikoolis, IT juhtimise magistriõpingud Tallinna Ülikoolis ning doktoriõpingud Tampere Ülikoolis. Ta on omandanud vastavad rahvusvahelised sertifikaadid CISA, CISM, ABCP ning IT riskihaldusega seonduva CRISC sertifikaadi. Lisaks põhitööle IT audiitorina ja infoturbe halduse ning IT riskijuhtimise loengutele tegeleb koolitaja infoturbe juhtimise- ja järelevalve süsteemide arendamisega.

IT trendide jälgimine, protsessipõhine lähenemine ja dünaamika tagamine;
IT riskijuhtimise kontseptsioon – kus, millal ja kelle poolt peab vajalikud otsused langetama?
IT riskianalüüsi põhitõed – varad, ohud, nõrkused, tõenäosuse ja mõju hinnangud
Uuenduslikud meetodid – mida saab kasutada selleks et tagada täpsemad riskihinnangud ja efektiivsemalt riske juhtida?
Regulatsioonid, standardid ja head tavad – millest peab lähtuma ja millest võiks lähtuda?

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Kaasaegse infosüsteemi võimalused ja riskid

Koolitaja Magnus Hillermaa on töötanud IT valdkonnas üle 10 aasta. Tal on töö kogemus IT mõistes suurimatest rahvusvahelistest ettevõtetest Eestis Swedbank, Skype ja Microsoft. Magnus on andnud IT alaseid seminare nii ettevõtte sees kui väljas samuti Tartu Ülikoolis ja IT Kolledžis. Täna töötab Magnus Microsoft Eestis Tehnoloogia Strateegi rollis Eesti suurimate kommerts ja avaliku sektori organisatsioonidega.

IT rolli muutus organisatsioonis
Pilvepõhised ärilahendused
Võimalused ja riskid pilvepõhistes süsteemides
Turvalisus avalikus pilves

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Millised on mobiilse töö ja paindliku tööaja võimalused ning ohud? 
Modernsed töökoha lahendused
Identiteedi roll, haldus ja kaitsmine
Mobiilse töö eelised töötajale ja organisatsioonile
Paindliku tööajaga seotud riskid ja hirmud
Kaugtöö võimalused Microsofti näitel

Sihtrühm: Tipp- ja keskastme-, esmastasandijuhid, personalijuhid ja IT töötajad ning kõik teised, kes tegelevad organisatsioonis infotehnoloogia koordineerimise ja korraldamisega.

Meetodid: loeng, arutelud ja rühmatöö

Eesmärk: Omandada  teadmised infotehnoloogialastest riskidest ja võimalustest, mis on seotud  paindliku tööaja ja avatud pilvesüsteemile üle minekuga. Omandada  oskused nendega kaasnevatest konfidentsiaalsuse ja identiteedi tagamisest.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:

• tunneb  IT riskianalüüsi põhitõdesid  – varad, ohud, nõrkused, tõenäosuse ja mõju hinnangud;
• oskab kasutada IT riskide meetodeid , selleks et tagada täpsemad riskihinnangud ja oskust efektiivsemalt riske juhtida;
• teab kaasaegse infosüsteemide riske ja ja võimalusi (kaugtöö võimalus, pilvepõhised ärilahendused, paindlik tööaeg  ja identiteedi roll, selle haldus ning kaitsmine).

Toimumisaeg: 29. november 2016 kell 10.00 – 15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend.

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia seminariruum (Liivalaia 33, Tallinn)

 

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat,  koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt  24. novembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Madli Tõitoja
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post: madli.toitoja@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: + 372 58 160 219
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

IT riskid ja võimalused kaasaegses organisatsioonis

29. aprill 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus IT riskid ja võimalused kaasaegses organisatsioonis
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.