Investeeringute tasuvuse analüüs

Selleks et konkurentsivõimet säilitada ja tugevdada tuleb investeerida – inimestesse, protsessidesse, arengutegevustesse ja seadmetesse. Investeering on majanduslikult õigustatud ainult siis, kui see osaleb tasuvuse suurendamisel või säilitamisel ja väärtuse loomisel.
Koolitus annab läbi praktilise töö teadmisi ja oskusi investeeringute tasuvuse hindamiseks ja põhjendamiseks äritegevuse tasuvuse arengu ning finantssihtide taustal.

Toimumisaeg

3. september 2016

Koolitaja Rita Maris Ilisson on õppejõud, konsultant, analüütik ja autor, kes on töötanud USAs, Kanadas, Rootsis, Norras, Poolas, Balti riikides, Moldovas, Etioopias, Albaanias, jne. Käesoleval ajal teostab majandusarvestuse ja rahandusalaseid konsultatsioone ning viib läbi majandus- ja rahandusteemalisi täiendõppe programme. Aastatel 1993-2001 oli ta EV Raamatupidamise Toimkonna esimees. 2001-2005 oli ta Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) Standardite Nõuandva Kogu (Standards Advisory Council) ja Agenda Komitee liige. Olles töötanud rahvusvaheliste doonorite poolt finantseeritud projektides, on tal ulatuslikud kogemused riikide abistamisega nende arvestuse, auditeerimise, finantsjärelevalve ja äriõiguse strateegiate, poliitikate ja regulatsioonide reformimisel ning arendamisel.

I koolituspäev: Tasuvusanalüüs ja finantssihtide olemus
3. august 2016 (6 ak/h)

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Aruanded kui analüüsi alus
Bilanss ja kasumiaruanne
Likviidsuse suhtarvud
Käibekapitali juhtimine ja suhtarvud
Kapitali struktuur
Tasuvusmarginaalid – (EBIT, EBITDA, jne)

11.30-11.45 Paus

11.45-13.15 Suhtarvuanalüüsi sisu ja vajalikkus
Rahavoogude aruanne ja kasumi kvaliteedimäär (quality of earnings)
Osalejad töötavad äritegevuse rahavoogude koostamise ülesannetega
Vara ja omakapitali tasuvus (ROA, ROE)
Kapital ja kapitali hind (WACC), ROIC ja EVA
Osalejad töötavad ülesannetega

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Tasuvusanalüüs DuPONTi basil – opROA, opROE, ROIC
Osalejad töötavad ülesannetega excelis tuvastamaks seoseid tulude/kulude muudatuste ja investeeringute mõju tasuvusele.

II koolituspäev: Investeerimisotsuste tasuvus
4. august 2016 (6 ak/h)

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Raha aegväärtus
Raha aegväärtus (time value of money, PV, FV, PMT)
Osalejad lahendavad aegväärtuse ülesandeid excelis.
Investeeringute rahavoogude arvestus
Pöördumatud ja loobumiskulud (sunk and opportunity costs)
Käibekapitali muutused

11.30-11.45 Paus

11.45-13.15 Investeeringute hindamismeetodid ja kriteeriumid
Nõutav tasuvusaeg ja määr
Kaalutud keskmine kapitali hind
Projektile omased riskid
Hindamisemeetodid
Tasuvusaeg ja diskonteeritud tasuvusaeg (payback and discounted payback period)
Sisemine intressimäär (IRR ja MIRR)
Puhas nüüdisväärtus (NPV)
Tasuvusindeks (PI)

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Praktilised ülesanded
Osalejad lahendavad investeerimise ülesandeid excelis kasutades tasuvusaja, IRR, MIRR ja NPV meetodeid.

Eesmärk: Omandada teadmisi ja oskusi läbi praktilise töö investeeringute tasuvuse hindamiseks ja põhjendamiseks äritegevuse tasuvuse arengu ning finantssihtide taustal.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• Omab ülevaadet finantsaruannete ja finantsanalüüsi alustalade seostest
• Mõistab bilansi ja kasumiaruande ning rahavoogude aruande seoseid
• On teadlik investeeringute hindamisel rakendatavate finantsanalüüsi ja rahandusteoreetiliste meetodite olemasolust ja loomusest st võimalustest ja piirangutest
• Mõistab investeeringute hindamisel rakendatavate meetodite rahandusteoreetilisi loodusseadusi (näiteks ROIC > WACC)
• Oskab arvutada ja kasutada sisemist intressimäära, puhast nüüdisväärtust ja diskonteeritud tasuvusaega

Õppemeetodid:
• Interaktiivne loeng teoreetilise baasi kohta
• Praktilised ülesanded ning nende tulemuste analüüsimine

Sihtgrupp: Juhid, analüütikud, ettevõtjad, kes puutuvad kokku investeeringute tasuvuse analüüsi ning põhjendamisega.

Toimumisaeg:  3. -4. august 2016 kell 10.00-15.30

Koolituse kogumaht: 12 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus.

Toimumiskoht:  Radisson Blu Hotel Olümpia seminariruum (Liivalaia 33, Tallinn)

 

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 11. augustiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post: liisi.mannistu@excellence.ee
Tel: +372 648 700
Gsm: +372 58 417 448
www.excellence.ee

NB! Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Investeeringute tasuvuse analüüs

3. september 2016


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Investeeringute tasuvuse analüüs
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.