Enesemotiveerimise oskused paremate tulemuste saavutamiseks

Kuidas iseenda parema tundmaõppimise kaudu tööst rohkem rõõmu tunda ja rohkem ära teha?
Iga inimese kõige fundamentaalsem soov on end hästi tunda ja elus edasi liikuda. Psühholoogid väidavad, et kõik meie tegevused on motiveeritud just sellest soovist. Kuna inimesed veedavad töö juures enam kui 75% oma ärkveloleku ajast ja kuni 40 aastat kogu oma elust, muutub kriitilise tähtsusega küsimuseks:

“Kuidas mina ja minu meeskond end töö juures tunneme –  kas tööl käimine on TÖÖRÕÕM (tahan teha) või TÖÖPIIN (kohustus, et pean tegema)?”

Enesemotiveerimise oskused aitavad inimesel töö juures üles leida enese jaoks olulised lisamotivaatorid palga kõrval, et suurendada seeläbi eneses tunnet “tahan seda tööd teha” ja selle kaudu ka reaalselt rohkem ära teha.

Toimumisaeg

15. september 2015

Koolitaja Kaido Pajumaa on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, endine Hansapankur ja ehitusettevõtja, kes peale pankroti üleelamist 2006. aastal oma elule uut mõtet ja väljundeid otsima hakkas. 2008. aastal käivitas ta üheks Eesti populaarseimaks enesearenguportaaliks kujunenud www.sisekosmos.ee, milles kirjutatud lugudest 2014. aasta sügisel raamat “Jalutuskäigud sisekosmoses” ilmus. Täna tegeleb ta valdavalt juhtide ja meeskondade koolitamisega kahel suunal – “Mitterahaline motiveerimine” ja “Enesemotiveerimise kunst”. Kaido töö eesmärgiks on aidata inimestel oma tööst rohkem rõõmu tunda ja anda juhtidele lisaks palgale ka mitterahalisi motivatsioonimeetodeid selleks, et inimesed end töö juures väärtusliku, õnneliku ja kaasatuna tunneksid ning seeläbi rohkem oma töösse panustaksid. Koolitamisega tegeleb Kaido alates 2009. aastast.

9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohvi

10.00-11.30 Motivatsioon kui elujõud

Kuigi motivatsiooni käsitletakse tavaliselt kitsalt millenagi, mis inimesi tegutsema paneb (üldjuhul midagi välist), tasub motivatsiooni käsitleda palju laiemana – motivatsioon on tunne “tahan teha”. Kuni me töötame ainult palga nimel, on praktiliselt võimatu end püsivalt motiveerida, sest mitte ühelgi tööandjal pole lihtsalt nii palju raha, et kogu aeg töötajate kaduvat motivatsiooni sellega taasluua. Just seetõttu on motivatsiooni ja selle tekkeallikaid viimase 50 aasta jooksul ka teaduslikult uuritud ning jõutud oluliste järeldusteni, mis inimesi tegelikult “seestpoolt väljapoole” liikuma paneb ning kuidas need sisemised motivaatorid enese hüvanguks tööle rakendada.

Koolituse esimene osa keskendub motivatsiooni kui elujõu allikatele aidates leida vastuseid küsimusele:
Mis mulle lisaks palgale siin töötades meeldib, mind motiveerib ja mind siin töötamas hoiab?

Muuhulgas õpivad osalejad selles koolituse osas:

• Töörõõm või Tööpiin – kas tahad või pead tööl käima? Kuidas muuta “pean” “tahan”’iks?
• Sisemine ja väline motivatsioon – kumb sind juhib ning kuidas soovi korral ümber lülitada?
• Kust leida eneses püsiva motivatsiooni allikas ning kuidas sellest motivatsiooni ammutada?

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Enesejuhtimine ja õnnepsühholoogia

See koolituse osa läheneb inimesele positiivse – ehk õnnepsühholoogia valguses, aidates osalejatel iseennast lähemalt tundma õppida, endaga rohkem kontaktis olla ja seeläbi oma elust ning tööst rohkem rõõmu tundma. Pöörates tähelepanu enda sisse, õpivad osalejad märkama ja juhtima oma mõtlemist ja hoiakuid, ning nendest lähtuvat käitumist ja tulemusi. Samuti mõistavad inimesed, kuidas tekivad ja mõjutavad meid negatiivne suhtumine ja mõtlemine, tööstress ja pinged ning rahulolematus elus. Osalejad omandavad konkreetsed tehnikad negatiivse mõtlemise ja suhtumise muutmiseks, emotsioonide ja hoiakute juhtimiseks ja optimistlike ning elujaatavate vaadete kujundamiseks.

Osalejad õpivad koolitusel iseennast lähemalt tundma enesejõustamise mudeli kaudu, mis avab inimese sisemaailma samm-sammult ja aitab mõista iseennast holistilisest vaatenurgast 4 teema valguses:

1. Meie isiklik reaalsus ehk maailmapilt: Miks ma näen täna asju just sellises vaatenurgas?
Kas see on objektiivne tõde või subjektiivne valik?
Kuidas seda soovi korral muuta?
Kas minu tänane mõtteviis on minu jaoks kõige kasulikum?

2. Meie mõttemaailm: Mis toimub täna minu peas?
Kas minu tänased mõtted (sh muremõtted) teenivad või kahjustavad mind?
Kas need annavad mulle energiat juurde või imevad mind energiast tühjaks?

3. Meie tundemaailm: Miks ja kuidas me jõuame õpitud abitusse ja ohvrimeelsusesse?
Kuidas sellega toime tulla ja end ohvrimeelsuse asemel hoopiski jõustada?

4. Meie harjumused (efektiivne tegutsemine): Meie igapäevase käitumise taga on ülikeeruline harjumustesüsteem?
Me ei tee igapäevaselt mitte neid asju, mida soovime teha, vaid neid asju,
mida oleme harjunud tegema?
Kas tänased harjumused toovad mulle tulemusi, mida soovin? Kas need on
mulle kasulikud ja tekitavad minus hea enesetunde? Kuidas seda muuta?

Muuhulgas õpivad osalejad selles koolituse osas:

• Polaarsusprintsiip: kuidas märgata elu ja töö helgemat poolt ja selle kaudu end motiveerida;
• Tehnikad tööpingete, negatiivsest mõtlemisest ja emotsionaalsusest vabanemiseks;
• Sisemised piirangud ja nende ületamine isiklike ja meeskondlike tulemuste saavutamisel;

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Töö mõtestamine ja tähenduste andmine

Tuginedes eelmises osas õpitud teadmistele otsivad osalejad kolmandas koolituse osas oma tööle uusi tähendusi (motiveerivat vaatenurka ja mõtet) ja enese jaoks olulisi lisamotivaatoreid. Selle käigus õpivad inimesed oma tööd nägema uues võtmes, otsides vastuseid vastates küsimusele:

Mida ma maailmale annan ehk missugust mõju minu töö ümbritsevatele inimestele avaldab?

• Selline eneseanalüüs töö kontekstis aitab inimesel suurendada eneseväärtust ja näha suuremat pilti ning töökoha kasulikkust lisaks palgale, mis omakorda annab sisemist motivatsiooni oma tööd hästi teha. Koolituse kolmanda osa eesmärgiks on eraldada palk tööst ja keskenduda rohkem töö tähenduslikule küljele.
• Uurime koos, missugused võimalused on uut vaatenurka oma töös kasutada, ja kuidas seda lähenemist rakendada ka teiste inimestega suhtlemisel.
Omandame konkreetsed võtted ja tehnikad, kuidas rutiinseid tegevusi enda jaoks põnevamaks muuta, et seeläbi leida motivatsiooni ka olukordades, kus see muidu kaduma hakkab.

Muuhulgas õpivad osalejad selles koolituse osas:

• Kas sa oled Võtja või Andja (kodus, tööl ja elus)? Kummal juhul oleme õnnelikumad ja edukamad?
• Töö – Karjäär – Kutsumus: mis on sinu töö mõte ja kas see on sulle piisavalt motiveeriv?
• Miks ma oma tööd teen? Kuidas mõtestada oma töö viisil, et see mind iga päev motiveeriks;

Koolituse eesmärk: Omandada teadmised ja oskused selleks, et iseennast ja oma tööd värskema nurga alt näha, eneses optimistlikke ja elujaatavaid hoiakuid kujundada ning seeläbi oma tööst rohkem rõõmu tunda ja rohkem ära teha.

Sihtgrupp: Kõikide ametikohtade esindajad, kes vajavad teadmisi ja oskusi eneses sisemist motivatsiooni sütitada ja positiivseid hoiakuid kujundada.

Koolituse tulemusena osalejad:

• Teavad, kuidas tekib sisemine motivatsioon ja kuidas lisaks palgale end töö juures motiveerida;
•  Oskavad tööd värske nurga alt näha (sellele uusi tähendusi leida), et see jätkuvalt innustav oleks;
• Leiavad iseendaga parema kontakti ja on seeläbi tööl ning eraelus õnnelikumad;
• Mõistavad isiklikku rolli iseenda ja asutuse edus ning on valmis seetõttu ka rohkem pingutama;
•  Väärtustavad iseennast, meeskonda ja oma tööd kõrgemalt.

Koolituse metoodika: Koolitus on üles ehitatud dünaamilisel “teeme koos” treeningmeetodil, mis kätkeb eneses:

• inspireerivat, praktilist ja kaasavat loengut vajalikuks taustainfoks;
• arutelud ideede avastamiseks ja omavahelise koostöö arendamiseks;
• lõbusad praktilised harjutused sisemise motivatsiooni avastamiseks;
• individuaalsed ja paarisharjutused materjali mõtestamiseks ja omandamiseks;
• inspireerivad filmilõigud ja nendele järgnevad arutelu;

Toimumisaeg:  15. september kell 10.00-15.30  (6 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitus- ja arendusjuht
E-post: annika.allikas@excellence.ee
Tel: + 372 648 7000
GSM: + 372 52 30 718
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Enesemotiveerimise oskused paremate tulemuste saavutamiseks

15. september 2015


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Enesemotiveerimise oskused paremate tulemuste saavutamiseks
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.