Juhtimine ja personalitöö

Veebipõhine e-õppe keskkond personali arengu toetajana

E-õppe keskkondi ja digivahendeid on õppeprotsessi toetamiseks kasutatud juba ligi 20 aastat. Selle ajaga on e-õppe keskkondade valik ja võimalused väga palju muutunud ning mitmekesistunud. Kas ja kuidas võiks neid kasutada tänapäeval organisatsiooni sisekoolitustes või koolitusprotsessis laiemalt? Millist keskkonda valida? Milliseid funktsioone ja vahendeid peaks see sisaldama? Kuidas see aitab koolitusprotsessi tõhustada ja aega säästa?

Koolitusel tutvume erinevate e-õppe keskkondadega (eFront, Canvas, Eliademy, Edutizer, Google Classroom jt), arutame nende võimaluste, eeliste ja puuduste üle ning veidi lähemalt uurime Eestis ja maailmas kõige enamlevinud õpihaldussüsteemi Moodle.

Osalejatel palume koolitusele kaasa võtta sülearvuti.

Koolitaja

Veronika Rogalevitš

Veronika Rogalevitš

Veronika Rogalevitš töötab Tallinna Ülikoolis...

Toimumisaeg

29. august 2019 10:00-17:00

Toimumiskoht

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Paldiski maantee 4, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

259 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

8 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv 

10.0011.30 E-õppe keskkonna võimalused ja valikukriteeriumid
E-õppe keskkonna võimalused koolituse läbiviimisel ja toetamisel
Kuidas valida sobivat e-õppe keskkonda?
Kas e-õpe on vajalik kõikidele organisatsioonidele?
Tasuta või tasuline?

11.3011.45 Kohvipaus

11.4513.15 Populaarsemate e-õppe keskkondade võrdlus
Eestis kasutuses olevad e-õppe keskkonnad
Populaarsemad e-õppe keskkonnad maailmas
Tutvumine mõne e-õppe keskkonnaga: eFront, Canvas, Eliademy, Edutizer, Google Classroom, Moodle jt.

13.1514.00 Lõuna

14.0015.30 E-õppe keskkond Moodle
Moodle keskkonna võimalused, eelised ja puudused
Moodle võimalustega tutvumine õppija rollis
Moodle koolitaja/koolitusjuhi vaates: kursuste loomine ja haldamine

15.30–15.45 Kohvipaus

15.45–17.00 Oma sisu loomine Moodle’s
Õppematerjalide lisamine Moodle’s
Testide ja õppimist toetavate interaktiivsete harjutuste loomine
Piirangud, õppijat toetavad vahendid (edenemisriba, tähtajad)
Rühmatöö, suhtlemine ja hindamise võimalused Moodle’s

EESMÄRK

Omandada baasteadmisi olemasolevatest veebipõhistest e-õppe keskkondadedest ja nende kasutuselevõtust organisatsioonis.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab e-õppe keskkondade ehk õpihaldussüsteemide põhilisi võimalusi ja funktsioone;
• tunneb e-õppe keskkonna valimise põhikriteeriume;
• teab maailmas enim levinud e-õppe keskkondi ja nende põhierinevusi;
• oskab toimetada Moodle keskkonnas õppija rollis;
• tunneb Moodle põhivõimalusi koolitaja vaates.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Personali- ja koolitusjuhid, personali- ja koolitusspetsialistid ning -koordinaatorid, keskastme ja esmatasandi juhid, tegevjuhid, kes tegelevad koolitus- ja arendustegevuste planeerimise ja elluviimisega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

loeng, arutelu, praktiline töö arvutis

NB! Praktilise töö tegemiseks palume kaasa võtta sülearvuti.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõendi vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 26. augustiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Hele-Riin Järveots

Hele-Riin Järveots

heleriin.jarveots@excellence.ee

+372 648 7000

Registreerimine

Registreerimine

Veebipõhine e-õppe keskkond personali arengu toetajana

29. august 201910:00-17:00

259 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Veebipõhine e-õppe keskkond personali arengu toetajana
Osalejaid
Maksumus 259 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 26. augustiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.