Dokumendihaldus erasektoris

Erasektori vajadused süsteemse dokumendihalduse järgi tulenevad eelkõige ärieesmärkide saavutamise vajadusest. Läbimõeldud dokumendihalduse abil saab muuta ettevõtte tööprotsesse kiiremaks, lihtsamaks ja tulemuslikumaks.
Koolitusel omandatakse põhiteadmisi ja praktilisi nõuandeid süsteemse asjaajamise ja arhiivitöö korraldamiseks erasektoris, millele lisanduvad näidised.

Toimumisaeg

3. detsember 2014

Koolitaja Maila Kukk on omandanud dokumendihalduse alase hariduse omandanud 2011 aastal Tallinna Ülikooli magistriõppes. Ta on pikaajalise erialase töökogemusega arhiivinduse ja dokumendihalduse spetsialist nii äri- kui ka avaliku sektori asutustes. Ta on alates 2008. aastast koolitanud erinevate ettevõtete dokumendihaldureid ja arhivaare asjaajamise ja arhiivitöö alal. Omab arhivaari kutsetunnistust ja on Eesti Arhivaaride Ühingu liige.
9.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv10.00-11.30 Millest juhinduda eraettevõtte dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamisel ja ajakohastamisel?
Seadusandlikud aktid
Standardid (sh uus standard EVS 882-1:2013. Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vormistusnõuded. Osa 1: Kiri.)
Juhised, veebilehed

Ettevõtte dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamiseks vajalikud dokumendid
Asjaajamiskord
Dokumentide loetelu, dokumentide säilitustähtaegade määramisest
Toimikute loetelu
Paber- ja digitaaldokumentide kooshaldamisest. Hübriidasjaajamine ja hübriidtoimik.

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.30 Praktiline arhiveerimine
Milliseid arhiivitarvikuid kasutada
Digitaaldokumentide arhiveerimisest
Mida pidada silmas arhiiviteenuse kasutamisel?

Dokumentide säilitamise põhinõuded
Dokumentide hävitamine, hävitamisakti koostamine

Meetodid: Loeng, arutelu, praktiline töö

Eesmärk: Eesmärgiks on anda põhiteadmisi ja praktilisi nõuandeid ärisektori töötajatele ettevõtte asjaajamise ja arhiivitöö korraldamiseks: millest lähtuda, kust leida teavet, kuidas koostada dokumente asjaajamise ja arhiivitöö reguleerimiseks ning kuidas arhiveerida ja säilitada dokumente. Koolitus on praktilise suunitlusega, osaleja saab kaasa näidiste paketi.

Sihtrühm:  Eraettevõtete dokumendihaldurid, sekretärid, juhiabid ja arhivaarid – kõik, kelle ülesandeks on  efektiivse asjaajamise ja arhiivitöö tagamine ettevõttes.

Toimumisaeg: 3. detsember 2014 kell 10.00-13.30 (4 akadeemilist tundi)

Toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)

Maksumus sisaldab: Koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale, tunnistust

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arveldusarvele: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Annika Allikas
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitus- ja arendusjuht
E-post: annika.allikas@excellence.ee
Tel: +372 648 7000
GSM: +372 523 0718
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Dokumendihaldus erasektoris

3. detsember 2014


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Dokumendihaldus erasektoris
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.