Õigus

Autoriõigusest digiajastul

Koolitusel annab ülevaate digiajastu autoriõiguse peamistest küsimustest ja aktuaalsematest probleemidest Advokaadibüroo TRINITI jurist Peeter Mõtsküla, kes tegutseb igapäevaselt intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõiguse töögrupis.

Koolitusel räägime nii autoriõiguse alustest ja seostest digitaalteoste ning infoühiskonna olemusega kui ka teiste teoste kasutamise põhimõtetest ja oma õiguste kaitsmise võimalustest.

Koolitaja

Peeter P. Mõtsküla

Peeter P. Mõtsküla

Peeter P. Mõtsküla kogemustepagasisse kuulub...

Toimumisaeg

5. september 2018 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 21. august 179 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 22. august 209 € + km. Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Mõisted ja põhimõtted autoriõiguses
Autoriõigus intellektuaalomandi süsteemis ja selle õiguslikud alused
Infoühiskond ja digitaalteosed

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Millal ja kuidas tohib teiste teoseid kasutada?
Mis on lubatud seadusega, mis autori loal?
Vabad litsentsid (Creative Commons’i näitel)

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Kuidas oma õigusi kaitsta?
Lepingud töötajate ja teenusepakkujatega
Autorsuse tõendamise ja plagiaadi tuvastamise võimalused

EESMÄRK

Omandada baasteadmisi autoriõigusest ja selle rakendatavusest infoühiskonnas, teoste õiguspärase kasutamise tingimustest ning oma õiguste kaitsmise võimalustest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• oskab eristada autoriõigust ja tööstusomandit;
• mõistab digitaalteoste eripärasid;
• teab autoriõiguse peamisi erandeid ja piiranguid;
• mõistab Creative Commons’i erinevate litsentside tingimusi;
• teab peamiseid piiranguid, millega arvestada autorilepingute sõlmimisel;
• omab ettekujutust autorsuse tõendamise ja plagiaadi tuvastamise võimalustest.

Õppekavarühm: õigus

SIHTGRUPP

Koolitusele on oodatud kõik, kes puutuvad oma töös kokku autoriõiguse küsimustega, teoste õiguspärase kasutamise ning oma õiguste kaitsmisega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

loeng, arutelu, juhtumite analüüs

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 31. augustiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Liisi Männistu

Liisi Männistu

liisi.mannistu@excellence.ee

+372 648 7000

+372 58 417 448

Autoriõigusest digiajastul

5. september 201810:00-15:30Tallinn
179 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Autoriõigusest digiajastul

5. september 201810:00-15:30

179 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Autoriõigusest digiajastul
Osalejaid
Maksumus 179 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 31. augustiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga