Õigus

Kuidas koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut ja hinnata õigustatud huvi?

Isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 näeb muuhulgas ette ka andmekaitsealase mõjuhinnangu koostamise. Andmete töötlejad heameelega sellega ei tegeleks. Jätame seekord kõrvale kohustuslikkuse ja keskendume küsimusele, miks on hea omada andmekaitselast mõjuhinnangut isegi siis, kui see ei oleks kohustuslik. Samuti vaatleme mõjuhinnangu seost töötlemise läbipaistvuse nõude täitmisega.

Üldmäärus 2016/679 näeb isikuandmete töötlemist õiguspärasena, kui selleks on vähemalt üks kuuest alusest. Nõusolekust on juba palju räägitud ja kirjutatud, mistõttu käsitleme antud koolitusel seekord ülejäänud viite. Põhjalikumalt vaatleme õigustatud huvi töötlemise alusena ning viime läbi õigustatud huvi hindamise testi.

Teemasid käsitletakse koos aktuaalsete probleemidega andmekaitseõiguses, samuti uuemas kohtupraktikas.

Koolitusel on võimalik osaleda videosilla vahendusel. Avatud koolitusel tagatakse kohalolijatele maskid, desinfitseerimisvahendid kätele ning osalejate hajutatus ruumis.

Koolitaja

Urmas Kukk

Urmas Kukk

Urmas Kukk on tunnustatud spetsialist,...

Toimumisaeg

1. detsember 2020 10:00-13:15

Toimumiskoht

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Paldiski maantee 4, Tallinn Vaata kaardilt

Koolituse maksumus

179 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

4 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00–11.30  Kuidas andmekaitsealast mõjuhinnangut koostada ja milline on selle kasu organisatsioonile?
Andmekaitsealase mõjuhinnangu koostamine kui osa organisatsiooni riskide hindamisest
Millal peab mõjuhinnangut koostama?
Millal võiks mõjuhinnangut koostada?
Kuidas mõjuhinnangut koostada?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15  Millised on muud isikuandmete töötlemise alused peale nõusoleku?
Leping
Eluliste huvide kaitse
Juriidiline kohustus
Õigustatud huvi
Kuidas viia läbi õigustatud huvi testi?

EESMÄRK

Omandada teadmisi, miks on kasulik omada andmekaitsealast mõjuhinnangut ning praktilisi oskusi selle koostamiseks ning organisatsiooni kasuks rakendamiseks. Omandada põhjalikud teadmised kõikide isikuandmete töötlemise õiguslikest alustest ning oskused õigustatud huvi testi läbiviimiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• oskab koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut ja kasutada seda ka oma vajaduste jaoks, mitte ainult näitamiseks Andmekaitse Inspektsioonile;
• teab kõiki isikuandmete töötlemise aluseid ja oskab läbi viia õigustatud huvi testi.

Õppekava rühm: õigus

SIHTGRUPP

Isikud, kes  puutuvad kokku isikuandmete töötlemisega: riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad, personalispetsialistid, raamatupidajad, kliendiandmebaaside haldajad, andmekaitse eest vastutavad ametnikud, ettevõtte juhid, IT-osakondade töötajad, juristid ja konsultandid, meediaväljaannete töötajad, tervishoiuteenuse osutajad jt.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

loeng, praktilised harjutused, näidete analüüs

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 26. novembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Privaatpostitus: Reelika Vainola

Privaatpostitus: Reelika Vainola

info@excellence.ee

+372 648 7000

Registreerimine

Registreerimine

Kuidas koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut ja hinnata õigustatud huvi?

1. detsember 202010:00-13:15

179 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kuidas koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut ja hinnata õigustatud huvi?
Osalejaid
Maksumus 179 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 26. novembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.