Aastaaruanne 2016 – hoopis teistmoodi ja rohkemate võimalustega kui varasemalt!

Fundamentaalsete muudatuste tõttu on 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamine võrreldes varasematega oluliselt erinev, sest kunagi varem ei ole Eesti hea tava kohaselt olnud mikro- ja väikeettevõtjatel võimalik valida erinevate aruande formaatide vahel.

Koolitus keskendubki nii 2016. aastal kehtima hakanud olulistele muudatustele kui ka muudele aruandluse võtmetähtsusega teemadele. Lisaks vaadeldakse süvendatult selliseid valdkondi, kus Eesti hea raamatupidamistava lubab mitut erinevat käsitlust ning millel võib seeläbi olla oluliselt erinev mõju ettevõtja finantspositsioonile, sh netovarale ja käibekapitalile.

Toimumisaeg

24. mai 2017

Koolitaja Sven Siling on BDO Eesti auditi valdkonna juht ja partner. Tema 18-aastane audiitorluse kogemus hõlmab erinevate kindlustandvate teenuste osutamist nii rahvusvahelistele kui ka kohalikele ettevõtetele ning seda nii era- kui ka avalikus sektoris. Sveni mitmekülgne kliendibaas hõlmab nii tootmist kui teenindust, nii jae- kui ka hulgimüüki ning pangandust ja finantsteenuse osutajaid. Sven on lisaks ka BDO Eesti riskijuhtimise eest vastutav partner, koolituse valdkonna juht ning kohaliku kontori IFRS partner. Ta kuulub Eesti Audiitorkogu juhatusse ning juhib Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni tööd.
9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Muudatused raamatupidamises
Ettevõtjate erinevad suuruskategooriad (mikro- ja väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja ja suurettevõtja)
Kohustuslikud ja vabatahtlikud nõuded erineva suurusega ettevõtjate põhiaruannete esitusviisile ja lisainformatsioonile
Mikro- ja väikeettevõtjate aastaaruande miinimumnõuded
Konsolideeritud aruannete koostamisest vabastuse erisätted

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Ülevaade muudatustest spetsiifilistes arvestuspõhimõtetes
Õiglase väärtuse hindamine
Laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimine
Sidusettevõtjate kajastamine

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Aastaaruande koostamise võtmeküsimused
Inventuuride läbiviimine
Varade ja kohustuste väärtuse hindamine, sh finantsvarad, varud ja kinnisvarainvesteeringud ning põhivarade kaetava väärtuse testimine
Tulude ja kulude periodiseerimine, sh kaupade ja teenuste müük ning saadud sihtfinantseerimise kajastamine
Rahavoogude aruande koostamine meetodil, kus „kõik läheb kokku ja vahesid ei teki“
Aastaaruande esitusviisi temaatika, sh saldeerimine põhiaruannetes ning lisainformatsiooni avalikustamine, tegevuse jätkuvuse ebakindlus ja seotud osapooltega tehtud tehingud

Koolituse eesmärk: Omandada teadmised muudatustest raamatupidamises ja aastaaruande koostamise võtmeküsimustest ning praktilised oskused aastaaruande kvaliteedi tõstmiseks.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• oskab teha kaalutletud valiku võimalike arvestusalternatiivide vahel, mis on konkreetse ettevõtte jaoks kõige sobivamad
• oskab koostada 2016 aasta raamatupidamise aastaaruande muutunud nõuete kohaselt

Sihtgrupp: Raamatupidajad, finantsjuhid, juhatuse liikmed ja kõik teised, kes esitavad aastaaruannet.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Meetodid:  loeng, praktiliste näidete analüüs

Toimumisaeg:  24. mai 2017 kell 10.00-15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt Täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht:  Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 19. maiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post liisi.mannistu@excellence.ee
Telefon +372 648 7000
GSM +372 58 417 448
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Aastaaruanne 2016 – hoopis teistmoodi ja rohkemate võimalustega kui varasemalt!

24. mai 2017


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Aastaaruanne 2016 – hoopis teistmoodi ja rohkemate võimalustega kui varasemalt!
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.