Aastaaruanne 2016-2017 muudatustest ja traditsioonilistest võtmeteemadest

Eesti raamatupidamine on pidevas arengus, mistõttu aastaaruande korrektseks koostamiseks on vaja võrdselt hästi teada nii viimaseid muudatusi, kõige hilisemaid tõlgendusi arvestuse „hallides“ valdkondades, aga ka traditsioonilisi võtmeteemasid.

Toimumisaeg

21. veebruar 2018

Koolitaja Sven Siling on BDO Eesti auditi valdkonna juht ja partner. Tema 18-aastane audiitorluse kogemus hõlmab erinevate kindlustandvate teenuste osutamist nii rahvusvahelistele kui ka kohalikele ettevõtetele ning seda nii era- kui ka avalikus sektoris. Sveni mitmekülgne kliendibaas hõlmab nii tootmist kui teenindust, nii jae- kui ka hulgimüüki ning pangandust ja finantsteenuse osutajaid. Sven on lisaks ka BDO Eesti riskijuhtimise eest vastutav partner, koolituse valdkonna juht ning kohaliku kontori IFRS partner. Ta kuulub Eesti Audiitorkogu juhatusse ning juhib Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni tööd.

 9.45- 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Millised on 2017. aasta muudatused?
Raamatupidamise Toimkonna juhendite muudatused tulenevalt Eesti finantsaruandluse standardi rakendamisest
Muudatused audiitortegevuses ja audiitortegevuse seaduses

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Mida õppida 2016. aasta muudatustest?
Kas valida mikro- ja väikeettevõtja puhul lühendatud või täispikk aruanne?
Konsolideeritud aruande koostamisest vabastuse erandid?
Tehingute kajastamisest sobivatel kirjetel
Spetsiifilised valikküsimused ja -vastused

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Aastaaruande koostamise võtmeküsimused
Inventuuride läbiviimine
Varade ja kohustuste väärtuse hindamine, sh finantsvarad, varud ja kinnisvarainvesteeringud ning põhivarade kaetava väärtuse testimine
Tulude ja kulude periodiseerimine, sh kaupade ja teenuste müük ning saadud sihtfinantseerimise kajastamine
Rahavoogude aruande koostamine meetodil kus „kõik läheb kokku ja vahesid ei teki“
Aastaaruande esitusviis, sh saldeerimine põhiaruannetes ning lisainformatsiooni avalikustamine (sh tegevuse jätkuvuse ebakindlus ja seotud osapooltega tehtud tehingud)

Koolituse eesmärk: Omandada teadmised muudatustest raamatupidamises ja aastaaruande koostamise võtmeküsimustest ning praktilised oskused aastaaruande kvaliteedi tõstmiseks.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:

  • oskab teha kaalutletud valiku võimalike arvestusalternatiivide vahel, mis on konkreetse ettevõtte jaoks kõige sobivamad;
  • oskab koostada 2017 aasta raamatupidamise aastaaruande muutunud nõuete kohaselt

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksundus

Sihtgrupp: Raamatupidajad, finantsjuhid, juhatuse liikmed ja kõik teised, kes esitavad aastaaruannet.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Meetodid:  loeng, praktiliste näidete analüüs

Toimumisaeg:  21. veebruar 2018 kell 10.00-15.30

Koolituse kogumaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt Täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Toimumiskoht:  Tallinn

Osalemistasu: Kuni 6. veebruarini registreerudes 169 eurot + 20% km osaleja kohta, alates 7. veebruarist 199 eurot + 20% km osaleja kohta.

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 16. veebruariks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon:

Liisi Männistu
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
koolitusjuht
E-post liisi.mannistu@excellence.ee
Telefon +372 648 7000
GSM +372 58 417 448
www.excellence.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreerimine

Registreerimine

Aastaaruanne 2016-2017 muudatustest ja traditsioonilistest võtmeteemadest

21. veebruar 2018


Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 43

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 45
€ + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Aastaaruanne 2016-2017 muudatustest ja traditsioonilistest võtmeteemadest
Osalejaid
Maksumus
Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 89

Warning: Undefined variable $event_price_date in /data01/virt72107/domeenid/www.excellence.ee/htdocs/wp-content/themes/excellence/templates/event/event-modal.php on line 91
€ + km
Kokku
360 € + km

Liitu meie infokirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.