Juhtimine ja personalitöö

Mida peab teadma renditööjõu kasutamisest?

Renditööjõu kasutamine võimaldab organisatsioonil hõlbustada tööjõuga tegelemist olukorras, kus kiiresti on vaja lisatööjõudu kas töömahu (ajutise) tõusu või puhkuste- ja haigusteperioodil. Renditööjõu kasutamine vähendab muutlikes oludes värbamis- ja tööjõukulusid ning tööõiguslikke kohustusi, hajutades seega majandusriske.

Koolitusel räägime, kuidas edukalt tulla toime kolmepoolse töösuhtega: mida peab teadma renditööjõu kasutamisest, millised on selle õiguslikud alused ja erinevate osapoolte kohustused. Praktilisi näpunäiteid ja soovitusi jagavad nii tööõiguse spetsialist kui ka rendiettevõte.

Koolitajad

Ramil Pärdi

Ramil Pärdi

Martin Mägi

Martin Mägi

Toimumisaeg

9. veebruar 2021 10:00-13:15

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 25. jaanuar 159 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 26. jaanuar 189 € + km. Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

4 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Millised on renditööjõu kasutamise õiguslikud aspektid?
Ramil Pärdi, Advokaadibüroo TRINITI OÜ advokaat
Tööjõu rendileping ja selle osalised
Millised on suhted renditööjõu „kolmnurgas“ – töötaja, tööandja, kasutajaettevõte?
Millised on renditöötaja töölepingu ja töösuhte erisused?
Millised on välismaalasest renditöötaja töösuhte erisused?
Kuidas jaguneb tööandja ja kasutajaettevõtte vastutus?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Millal kasutada renditööjõudu ja kuidas alustada?
Martin Mägi, Helpers Baltic OÜ tegevjuht
Millised riskid on renditööjõufirmat kasutades kaetud?
Millistes tingimustes ja põhimõtetes peaksid rendiettevõte ja kasutajaettevõte kokku leppima?
Millised on rendiettevõtte ja kasutajaettevõtja kohustused?
Välistööjõu rentimine
Millised on rendiettevõtte ootused kasutajaettevõttele tulemuslikuks koostööks?

EESMÄRK

Omandada teadmisi renditööjõu kasutamise õiguslikest aspektidest ja selle eduka rakendamise eeldustest organisatsioonis.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab, millal kasutada renditööjõudu ning millised on selle eelised ja puudused;
• teab, millistes tingimustes ja põhimõtetes peaksid rendiettevõte ja kasutajaettevõte kokku leppima;
• teab, millised on rendiettevõtte ja kasutajaettevõtja kohustused;
• teab renditööjõu kasutamise õiguslikke aspekte;
• oskab valmistuda renditööjõu kasutusele võtmiseks organisatsioonis.

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Personalijuhid ja -spetsialistid,  värbamisjuhid ja –spetsialistid, tegevjuhid, juhiabid, assistendid ja teised töösuhete korraldamisega seotud isikud.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

loeng, arutelu

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 4. veebruaril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Mida peab teadma renditööjõu kasutamisest?

9. veebruar 202110:00-13:15Tallinn
159 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Mida peab teadma renditööjõu kasutamisest?

9. veebruar 202110:00-13:15

159 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Mida peab teadma renditööjõu kasutamisest?
Osalejaid
Maksumus 159 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 4. veebruaril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga