Raamatupidamine

Parim praktika e-arvelduses: kuidas saavutada üle 75% e-arvete osakaal?

E-arvete edastamine on alates 1. juulist 2019 avaliku sektori asutustele kohustuslik. See tähendab seda, et avalikule sektorile saavad kaupu/teenuseid müüa vaid ettevõtted, kes suudavad väljastada e-arveid. E-arvetele üleminek säästab kõigi osapoolte aega ja raha, vähendab paberimajandust ning tehnilist tööd, kuid muutunud on mitmed regulatsioonid ja protsessid, mida peab arvestama e-arvete rakendamisel organisatsioonis.

Koolitusel omandatakse teadmisi ja praktilisi kogemusi e-arvetele üleminekuga seonduvatest muudatustest regulatsioonides, vajalikest protsessidest, tarkvaradest, nende juurutamisest ja parimatest praktikatest. Tutvustame menetlusprogrammi ja räägime, kuidas liiguvad e-arved riikidevaheliselt ning anname head nõu, kuidas tulevikus korraldada täielikult paberivaba raamatupidamine.

Koolitajad

Hele Hammer

Hele Hammer

Ayrton Grossmann

Ayrton Grossmann

Marek Ilves

Marek Ilves

Janika Roots

Janika Roots

+ 2

Toimumisaeg

8. detsember 2020 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

229 € + km

Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Ostuarvete käsitlemise parimad praktikad maailmas ja Eestis
Hele Hammer, PhD, EBS-i rahanduse õppejõud
Kuidas on ostuarvete käsitlus korraldatud maailma parimates finantsosakondades?
E-arved, ostuarvete elektroonilised kinnitusringid, tarnijaportaalid
Kas ja mis parimast praktikast on kohaldatav Eestis?
Mis kasu on e-arvetest saatjal?
Kas e-arveid saab ka välismaa hankijatelt?

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 E-arvete kasu ning tarnijate kaasamine
Ayrton Grossmann, Telema AS, tootejuht

Millised on arvete elektroonsete menetlusprogrammide võimalused?
E-arvete projekti elluviimine: sammud ja kriitilised edutegurid
Kuidas panna hankijad e-arveid saatma?
Kas tarnijaid veenda, meelitada või sundida: kuidas saavutada 75% e-arvete osakaal?

13.15–14.00 Lõuna

14.00–14.45 R-Kioski õppetunnid e-arvete projektis
Janika Roots, AS R-Kiosk Estonia, pearaamatupidaja
Kuidas me menetlesime arveid varem, millised olid protsessi sammud ja kitsaskohad?
Millised olid ootused ja eesmärk e-arvete projektile?
Lahenduse valimine – mis sai määravaks?
Millised olid ootused partneritele?
Mis läks hästi, mis oleks võinud paremini minna?

14.45–15.30 Avaliku sektori praktika e-arvete kasutuselevõtul
Marek Ilves, Riigi Tugiteenuste Keskuse Majandustarkvara arenduse osakonna juhataja
E-arvete kasutuselevõtmine riigiasutustes
Tulemused seoses e-arvete kasutuselevõtuga

EESMÄRK

Omandada teadmisi ja oskusi e-arvete rakendamiseks era- ja avalikus sektoris vajalikest programmidest, keskkondadest, menetlustest ning saavutada seeläbi paberivaba raamatupidamine.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• on teadlik e-arvete rakendamiseks era- ja avalikus sektoris vajalikest programmidest, keskkondadest ja menetlustest;
• teab, millised kohustused kaasnevad digidokumentide omanikel;
• teab e-arvete kasu ja olulisust e-arve saajale ja saatjale;
• teab erinevaid arvevorme, mis on Eestis aktspteeritavad;
• teab, kuidas saavutada paberivaba raamatupidamine.


Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksundus

SIHTGRUPP

finantsjuhid, raamatupidajad, tippjuhid

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

loeng, arutelud

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 6. novembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Parim praktika e-arvelduses: kuidas saavutada üle 75% e-arvete osakaal?

8. detsember 202010:00-15:30Tallinn
229 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Parim praktika e-arvelduses: kuidas saavutada üle 75% e-arvete osakaal?

8. detsember 202010:00-15:30

229 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Parim praktika e-arvelduses: kuidas saavutada üle 75% e-arvete osakaal?
Osalejaid
Maksumus 229 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 6. novembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga