Müük ja teenindus

Kuidas saab müügi- ja teenindusjuht meeskonna tulemuslikkust tõsta?

 

Müügitegevuse juhtimine on oma olemuselt süsteemne protsess, mille suunamisel on oluline roll müügi- ja teenindusjuhil. Selleks et meeskonna tulemuslikkust kasvatada, on juhil oluline omandada vajalikud
kompetentsid ning teadvustada erinevaid müügitegevuse juhtimise etappe – mõõtmine, monitoorimine, hindamine ja tagasisidestamine.

Koolitusel omandatakse teadmised ja oskused müügitegevuse tulemuslikumaks juhtimiseks, et saavutada koos meeskonnaga paremad tulemused nii müügi-, teenindus- kui ka kvaliteedijuhtimises.

 

Koolitaja

Kaire Takjas

Kaire Takjas

Kaire Takjas on omandanud Tallinna Ülikoolis...

Toimumisaeg

26. september 2019 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 11. september 189 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 12. september 219 € + km. Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tunnistust

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Mida ja kuidas mõõta?
John Adairi juhtimismudel
Meeskonna ja personaalsete eesmärkide seadmine müügitöös
Prognoosivad mõõdikud meeskonna müügitulemuste saavutamiseks
Tegevuste ja klientide prioritiseerimine

11.30–11.45 Kohvipaus

11.45–13.15 Kuidas saab juht meeskonna tulemuste saavutamist jälgida ja tagasisidestada?
Müügi- ja teenindusjuhi võimalused töötaja efektiivsuse jälgimisel ja parendamisel
Müügitulemuste monitoorimine ja tagasisidestamine
Kuidas müügioskusi ja teeninduskvaliteeti monitoorida ning hinnata organisatsiooni väliselt?
Soovitusindeks
Mystery shopping

13.15–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Kuidas saab müügi- ja teenindusjuht müügioskusi ja teeninduskvaliteeti monitoorida ning hinnata organisatsiooni siseselt?
Teenindusstandard kui hindamise alusdokument
Kvaliteedimudel (kõnede, e-mailide hindamiseks)
Töövarjutamine
Töötubade ja koolituste läbiviimine
Kõnede/kliendikohtumiste analüüs ja tagasisidestmine

EESMÄRK

omandada teadmisi ja arendada praktilisi oskusi müügimeeskonna tulemuste mõõtmiseks, monitoorimiseks, hindamiseks ja tagasisidestamiseks

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Omab müügi tulemuslikuks juhtimiseks vajalikke komepentse nii müügitulemuste- kui ka kvaliteedi juhtimise osas
  • Mõistab prognoosivate mõõdikute vajalikkust ning oskab leida oma organisatsioonile sobivad mõõdikud
  • Mõistab, milline on efektiivne tegutsemisviis müügivaldkonnas ja oskab seda juhina monitoorida
  • Oskab seada eesmärke ning jälgida nende saavutamist
  • Oskab leida ja luua organisatsiooni sisesed ja välised meetodid teenindus- ja müügikvaliteedi hindamiseks
  • Oskab anda tagasisidet töötajatele müügitulemuste ja –kvaliteedi kohta

Õppekava rühm: teenindus

SIHTGRUPP

müügi-ja teenindusvaldkonna juhid: grupijuhid, osakonna juhid, arendusjuhid, kvaliteedijuhid

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, arutelud, paaris- ja grupitööd, praktilised harjutused

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 23. septembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolitusjuht

Annika Allikas

Annika Allikas

annika.allikas@excellence.ee

+372 648 7000

+372 52 30 718

Kuidas saab müügi- ja teenindusjuht meeskonna tulemuslikkust tõsta?

26. september 201910:00-15:30Tallinn
189 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Kuidas saab müügi- ja teenindusjuht meeskonna tulemuslikkust tõsta?

26. september 201910:00-15:30

189 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kuidas saab müügi- ja teenindusjuht meeskonna tulemuslikkust tõsta?
Osalejaid
Maksumus 189 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 23. septembriks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga