Juhtimine ja personalitöö

Milline on hästi toimiv mentorlus organisatsioonis?

Mentorlus on üks mõjusamaid arenguvorme, kuna pakub juhendatavale personaalset arenguvõimalust, lähtudes just tema vajadustest. Mentorlus põhineb õppimise ja arenemise paarissuhtel, kus ühel osapoolel on  kogemus ja teisel soov õppida. Mentorlusprotsessis keskendutakse strateegiliselt olulistele eesmärkidele ja nende saavutamist toetavate teadmiste, oskuste ning väärtuste omandamisele, mis toetavad mentee kohanemist ja toimetulekut uue rolli, ametikoha või situatsiooniga.

Koolitaja

Kaia Lainola

Kaia Lainola

Kaia Lainola on täiskasvanute koolitaja...

Toimumisaeg

3. veebruar 2022 10:00-16:15

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 19. jaanuar 199 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 20. jaanuar 229 € + km. Maksumus sisaldab: koolituspäeva, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

7 akadeemilist tundi õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00–11.30 Mentorluse tähendus ja eesmärk
Mentorluse tähendus ja võimalused organisatsiooni arengu ning muutuste toetamisel
Mentorluse erinevad põlvkonnad ning osapoolte roll ja vastutus neis
Mentorlus sisseelamise ja professionaalse arengu toetamisel
Vastastikune mentorlus

11.30–11.45 Paus

11.45–13.15 Mentori ja mentee rollid, oskused ja ülesanded mentorprotsessis
Mentorlus kui koostöökultuur organisatsioonis ja selle põhimõtted
Vastastikust arengut toetav suhe
Mentor ning mentee roll, ülesanded ning oskused
Mentorsuhte etapid
Coachiv ja dialoogiline mentorlus
Kuulamine ja oluliste küsimuste küsimine

13.15–14.00 Lõunapaus

14.00–16.15 Mentorluse mõju
Mentorlus professionaalse arengu toetamisel
Organisatsiooni tulemuslikkus ja töötajate heaolu läbi motivatsiooni toetava tagasiside
Tugevuste kaardistamine
Väärtustav uurimine
Mõtteviiside mõju õppimisele

EESMÄRK

Mõtestada mentorlust kui koostöist töökohal õppimise võimalust; luua jagatud arusaam mentorlusest ning selle kasulikkusest organisatsioonile; mõista mentorluse võimalusi organisatsiooni tulemuslikkuses, mentori rolli ja tegevusi mentorsuhtes ning arendada vastastikkust õppimist toetavaid oskusi.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab mentorluse põhimõtteid ja selle mõju individuaalsele õppimisele ning organisatsiooni arengule;
  • oskab analüüsida erinevaid situatsioone oma töös ning otsib teadlikult parimaid lahendusi, oskab toetada kolleegide arengut;
  • teab, kuidas viia ellu mentorluse mõtteviisi organisatsioonis, anda motivatsiooni ja arengut toetavat tagasisidet ning toetada töötajat eesmärkide seadmisel ning vastutuse võtmist oma arengu eest;
  • oskab kasutada erinevaid coachingu meetodeid professionaalse arengu toetamisel.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Esmatasandi-, keskastme- ja tippjuhid, personali- ja koolitusjuhid, spetsialistid ja kõik teised, kes puutuvad oma töös kokku mentorlusega ning soovivad omandada praktilisi teadmisi ja oskusi mentorluse rakendamiseks ning tulemuslikkuse suurendamiseks.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, grupi- ja paarisarutelud, eneseanalüüs, juhtumite uurimine

Koolitus on praktiline ning võimaldab koheselt rakendada ja katsetada koolitusel käsitletud tehnikaid, lähenemisi enda professionaalses praktikas, märgata ja analüüsida rakendamise tulemusi ning mõju. Praktilisi kogemusi mõtestatakse läbivalt uusimate teoreetiliste lähenemiste kontekstis, mis täna kesksed mentorluse rakendamisel.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 31. jaanuaril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Saalikoolitus viiakse läbi vastavalt valituse poolt kehtestatud nõuetele või olenevalt riskitasemest viiakse koolitus üle Zoomi e-keskkonda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Saalikoolitusel osalemiseks peab koolituspäeval ette näitama ühe järgmistest tõenditest:

1) EL digitaalne immuniseerimise tõend; 2) EL digitaalne negatiivse PCR testi tõend; 3) Digitaalne COVID-19 läbipõdemise tõend.

Lugege lisaks piirangute kohta www.kriis.ee, Vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testitõend, COVID tõend ja selle kasutamine

Koolitusjuht

Reelika Vainola

Reelika Vainola

reelika.vainola@excellence.ee

+372 648 7000

+372 5361 4149

Milline on hästi toimiv mentorlus organisatsioonis?

3. veebruar 202210:00-16:15Tallinn
199 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Milline on hästi toimiv mentorlus organisatsioonis?

3. veebruar 202210:00-16:15

199 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Milline on hästi toimiv mentorlus organisatsioonis?
Osalejaid
Maksumus 199 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 31. jaanuaril. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga