Juhtimine ja personalitöö

Kuidas rakendada agiilsuse põhimõtteid personalijuhtimises?

Agiilsus on oma olemuselt mõtteviisi muudatus, mille meetodid on loodud turumuutuste ja -vajadustega kiirelt ja paindlikult kohanemiseks. Saanud alguse IT-valdkonnast, on agiilsus jõuliselt levimas organisatsiooni ja inimeste juhtimisse. Kui sa tahad, et sinu tiim ja terve ettevõte oleks ennastjuhtiv, kiiremate tulemustega, efektiivsem ja läbipaistvam, siis on agiilsus mõtteviis ja meetod, mida õppida, omaks võtta ja organisatsioonis levitada. Kui ettevõttes juba agiilseid tiime ei ole, soovitatakse alustada selle juurutamist justnimelt juhtkonnast ja personaliosakonnast, kes kannavad antud kultuuri ettevõttesse edasi ja aitavad seda ellu viia.

Koolitusel on võimalik osaleda videosilla vahendusel. Avatud koolitusel tagatakse kohalolijatele maskid, desinfitseerimisvahendid kätele ning osalejate hajutatus ruumis.

Koolitaja

Liis Paemurru

Liis Paemurru

Liis Paemurru on läbi ja...

Toimumisaeg

5. mai 2021 10:00-15:30

Toimumiskoht

Tallinn

Koolituse maksumus

kuni 20. aprill 189 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele),

alates 21. aprill 219 € + km. Maksumus sisaldab: koolituspäeva, kohvipause, buffet-lõunat, koolitusmaterjale, tõendit

AJAKAVA

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Mida tähendab agiilne mõtteviis personalijuhtimises?
Klassikalisest agiilseks- vaatame peale ajateljele
Agiilse personalijuhtimise manifest
Agiilse personalijuhtimise olemus ja mõtteviis

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Agiilse mõtteviisi praktikum
Agiilsete praktikate meetodid ja rühmatööd

13.15-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Kuidas rakendada agiilset mõtteviisi personalijuhtimises?
Personalitiimi töö korraldamine
Organisatsiooni areng- läheneme agiilselt
Personaliprotsesside ümberkujundamine

EESMÄRK

Tutvustada agiilse mõtteviisi olemust ning rakendusmeetodeid agiilse organisatsiooni ja personalijuhtimise kujundamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
• teab, mida tähendab agiilne mõtteviis personalijuhtimises ning milline on agiilse ja traditsioonilise personalijuhtimise erinevus;
• omab ülevaadet ning oskab kirjeldada erinevaid agiilseid meetodeid;
• teab, kuidas agiilset mõtteviisi oma ettevõtte personalijuhtimises kasutada;
• oskab agiilseid meetodeid personalijuhtimises rakendada.

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

SIHTGRUPP

Kõik, kelle töö on seotud inimeste juhtimise või personalijuhtimisega.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

MEETODID

interaktiivne loeng, paaris- ja grupitöö, analüüs

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Tasumine / loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 30. aprill. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainformatsioon

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Õppekorra alustega on võimalik tutvuda SIIN ning kvaliteedi tagamise alustega SIIN.

Koolitusjuht

Ene-Hilja Kohtla

Ene-Hilja Kohtla

enehilja.kohtla@excellence.ee

+372 648 7000

Kuidas rakendada agiilsuse põhimõtteid personalijuhtimises?

5. mai 202110:00-15:30Tallinn
189 € + km

Registreerimine

Registreerimine

Kuidas rakendada agiilsuse põhimõtteid personalijuhtimises?

5. mai 202110:00-15:30

189 € + km

NB! Registreerides rohkem kui 5 osalejat, küsige personaalset pakkumist

Maksumus
Koolitus Kuidas rakendada agiilsuse põhimõtteid personalijuhtimises?
Osalejaid
Maksumus 189 € + km
Kokku
360 € + km

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus OÜ arvelduskontole: Swedbank IBAN EE74 2200 2210 5162 8618.

Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 30. aprill. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Liitu meie pakkumiskirjaga

Liitu meie pakkumiskirjaga